Bilag 6 – ændring af reguleringen af visse fiskerier

Ændring af reguleringen af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af rødspætter og kuller i Skagerrak. Torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer samt for tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer.
Ændring af reguleringen af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af rødspætter og kulleri i Skagerrak. Torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer samt for tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer.

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak
Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. september 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 7.500 kg rødspætter pr. kalendermåned.

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak
Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det fra den 1. september 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 22.500 kg kuller pr. kalendermåned.

Torsk i Nordsøen for Mindre Aktive Fartøjer
De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 4.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 10.350 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 15.000 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer
De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 675 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.350 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.025 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 27. august 2013.