Forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Straksregulering nr. 47 - 2023 om forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak - Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af torsk i Nordsøen (2A3AX4) og Skagerrak (3an) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes de fastsatte MAF-rationer jf. reguleringsbekendtgørelsens § 102.

Fortsæt med at læseForhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Nordsøen: Fossil ekspansion stoppes efter Bluenord har trukket sin ansøgning

Efter olieselskabet Bluenord har trukket sin uopfordrede ansøgning om efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen, vælger SVM-regeringen at standse udbuddet om ny udvinding af fossile brændstoffer i Elly-Luke-feltet. Det glæder også mange i fiskeriet.

Fortsæt med at læseNordsøen: Fossil ekspansion stoppes efter Bluenord har trukket sin ansøgning