Read more about the article Ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
fiskeristyrelsen

Ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af rødspætte i Nordsøen, rødspætte i Skagerrak, rødspætte i Kattegat samt rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte MAF-rationer for disse kvotearter jf. reguleringsbekendtgørelsens §159.

Fortsæt med at læseOphævelse af MAF-kvartalsrationerne for rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Read more about the article Forhøjelse af MAF-rationen af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
fiskeristyrelsen

Forhøjelse af MAF-rationen af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Idet det skønnes, at den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i ICES-underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes den fastsatte MAF-ration jf. reguleringsbekendtgørelsens §159.

Fortsæt med at læseForhøjelse af MAF-rationen af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Read more about the article Regulering for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)
fiskeristyrelsen

Regulering for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. oktober 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Fortsæt med at læseRegulering for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)