Vilkår gældende for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat

Af de årsmængder af brisling i Skagerrak og Kattegat, der er uddelt til fiskeri til fartøjer med IOK fra 1. juli 2021 og indtil 30. juni 2022 på baggrund af det enkelte fartøjs promilleandel, forhøjes den andel af mængden, der kan indgå i individuelle kvotebytter med fartøjer fra andre EU-lande eller overføres til fiskeri i Nordsøen til 100 pct.

Fortsæt med at læseVilkår gældende for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat

Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 9. maj 2022.

Fortsæt med at læseStop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak

Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak

Idet 60 pct. af den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 2. maj 2022.

Fortsæt med at læseStop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen og Skagerrak

Fastsættelse en fangstrejseration for rokke ved udøvelse af fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone

Med virkning fra lørdag den 9. april 2022, indføres der for alle fartøjer, der udøver fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone en fangstrejseration, således at der må fiskes, medbringes og landes 80 kg. rokke pr. fangstrejse.

Fortsæt med at læseFastsættelse en fangstrejseration for rokke ved udøvelse af fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone