Fra Nordsøen må der landes maks. 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst.

I teknikforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2019/1241, bilag V, del A) er det fastlagt, at: »For taskekrabber fanget i tejner og kurve må højst 1 vægtprocent af den samlede fangst af taskekrabber bestå af aftagne kløer. For taskekrabber fanget med andre redskaber må der højst landes 75 kg aftagne krabbekløer«.

Fortsæt med at læseFra Nordsøen må der landes maks. 75 kg aftagne krabbekløer eller 1 vægtprocent af den samlede fangst.