Read more about the article Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i Nordsøen EU- og UK-zone ICES-område 4AC på FKA-rationsvilkår
fiskeristyrelsen

Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i Nordsøen EU- og UK-zone ICES-område 4AC på FKA-rationsvilkår

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. september 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Fortsæt med at læseÆndring af vilkår for fiskeri af kulmule i Nordsøen EU- og UK-zone ICES-område 4AC på FKA-rationsvilkår
Read more about the article opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)
fiskeristyrelsen

opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)

Idet den afsatte mængde af pighvar og slethvar afsat til FKA-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) på FKA-rationsvilkår med virkning fra og med onsdag den 22. september 2021.

Fortsæt med at læseopfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)
Read more about the article Information om nye regler for fiskeri, landing og omsætning af æg-bærende hummer
fiskeristyrelsen

Information om nye regler for fiskeri, landing og omsætning af æg-bærende hummer

Der er med virkning fra 1. januar 2021 sket en ændring af reglerne for fiskeri, landing og omsætning af ægbærende hummer. Ændringen betyder, at det ikke er tilladt at fiske, medbringe, lande, opbevare eller sælge rognbærende hummer fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen (ICES afsnit 3a, 4a og 4b).

Fortsæt med at læseInformation om nye regler for fiskeri, landing og omsætning af æg-bærende hummer

Ændring af reglerne for bierhvervsfiskere

Fiskeriloven er ændret pr. 1. juli 2021. Det betyder, at der nu stilles et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Hvis man ønsker at opretholde sin registrering som bierhvervsfisker, er der nu krav om, at man skal have udført fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør dog 2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.

Fortsæt med at læseÆndring af reglerne for bierhvervsfiskere
Read more about the article Midlertidig lukning af et område i Skagerrak
fiskeristyrelsen

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen Bilag 6 nr. 53 - Midlertidig lukning af et område i Skagerrak 23. august 2021 I perioden fra og med tirsdag den 24. august 2021 til og med tirsdag den 14. september 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseMidlertidig lukning af et område i Skagerrak
Read more about the article Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen
fiskeristyrelsen

Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. august 2021 og er gældende indtil 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Fortsæt med at læseNedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen