Read more about the article Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 2r (EU Zone).
fiskeristyrelsen

Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 2r (EU Zone).

For at udnytte den resterende mængde af tobis afsat til rationsfiskeri i forvaltningsområde 2r, fordeles den resterende uopfiskede mængde ligeligt blandt de fartøjer, hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på denne mængde og som opfylder nedenævnte vilkår:

Fortsæt med at læseVilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 2r (EU Zone).
Read more about the article Fristen for ansøgning om lånefisk er forlænget
fiskeristyrelsen

Fristen for ansøgning om lånefisk er forlænget

Førstegangsetablerede, som har søgt om godkendelse som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj eller forhåndsgodkendelse, kan senest den 31. marts ansøge Fiskeristyrelsen om låne-kvoteandele (låne-FKA eller låne-IOK) fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål. Reglerne herom findes i § 99, stk. 1, i reguleringsbekendtgørelsen.

Fortsæt med at læseFristen for ansøgning om lånefisk er forlænget