Udmelding vedrørende reglerne om puljefiskeri
fiskeristyrelsen

Udmelding vedrørende reglerne om puljefiskeri

Ifølge puljebekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1446 af 01 /12/2016), er det en betingelse for optagelse i en pulje, at fartøjet har tilknyttet fangstrettigheder i form af fartøjskvoteandele (FKA), individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) eller fartøjstilladelsesandele (FTA).

Fortsæt med at læse Udmelding vedrørende reglerne om puljefiskeri
Genåbning af det kystnære rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat.
fiskeristyrelsen

Genåbning af det kystnære rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat.

Med virkning fra den 16. november 2020 genåbnes der i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §138 for et kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat på rationsvilkår for fartøjer med en længde overalt på under 40 meter inden for en afsat mængde på 66,2 tons. Samtidig dispenseres der for reguleringsbekendtgørelsens §129 stk. 5, for så vidt angår restmængder af sild afsat til et kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat.

Fortsæt med at læse Genåbning af det kystnære rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat.
Genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra 1. november 2020 åbnes der i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §142, §144 og §145 for fiskeri efter sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat på rationsvilkår inden for en afsat mængde på 4.496 tons. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Fortsæt med at læse Genåbning af fiskeri efter sperling på rationsvilkår i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat