Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat

Idet den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med lørdag den 28. november 2020.

Fortsæt med at læse Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat