Read more about the article Ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak forvaltningsområde 1r, 3r og 4.
fiskeristyrelsen

Ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak forvaltningsområde 1r, 3r og 4.

Med virkning fra og med 30. juni 2021 kan fartøjsejere, hvis fartøj er i besiddelse af licensliste nr. 1138 (IOK-årsmængder af tobis) på fangstrejser efter tobis, medbringe redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derover til fangst af brisling og sperling.

Fortsæt med at læseÆndring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak forvaltningsområde 1r, 3r og 4.
Read more about the article Opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 1 afsatte mængde af torsk i Nordsøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1703), kan der med virkning fra og med 30. juni 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fortsæt med at læseOpfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus
Read more about the article Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Skagerrak (ICES-område 3AN)
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Skagerrak (ICES-område 3AN)

Da den jf. bilag 6 nr. 34 af 11. maj 2021 afsatte mænge af sperling til rationsfiskeri i Skagerrak (ICES- område 3AN) på 800 tons sperling skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak (ICES-område 3AN) på licensliste nr. 1243 fra og med torsdag den 17. juni 2021.

Fortsæt med at læseOpfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Skagerrak (ICES-område 3AN)
Read more about the article Opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

  • Post category:Nyheder

Idet den afsatte mængde af mørksej til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (2C3A4) på MAF-vilkår med virkning fra og med torsdag den 17. juni 2021.

Fortsæt med at læseOpfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Read more about the article Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 3r (EU Zone)
fiskeristyrelsen

Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 3r (EU Zone)

  • Post category:Nyheder

For at udnytte den resterende mængde af tobis afsat til rationsfiskeri i forvaltningsområde 3r, fordeles i alt 400 tons tobis ligeligt blandt de fartøjer, hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på denne mængde og som opfylder nedenævnte vilkår:

Fortsæt med at læseGenåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 3r (EU Zone)