Midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2211

I perioden fra og med tirsdag den 8. marts 2022 til og med tirsdag den 29. marts 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseMidlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2211

Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af Østersø-brisling

Idet den afsatte mængde af brisling til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af brisling i Østersøen (3BCD-C) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår tilladelsesliste nr. 1729 med virkning fra og med fredag den 4. marts 2022.

Fortsæt med at læseOpfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af Østersø-brisling

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak for fiskeri efter dybhavsreje

I perioden fra og med tirsdag den 1. marts 2022 til og med tirsdag den 15. marts 2022 er det forbudt at fiske efter dybhavsreje med en maskestørrelse på mindst 35 mm inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseMidlertidig lukning af et område i Skagerrak for fiskeri efter dybhavsreje

Fastsættelse af en fangstrejseration ved fiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår

For fangstrejser, der påbegyndes fra og med mandag den 7. februar 2022 fastsættes der ved fiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår en fangstrejseration på 4.000 kg. pr fangstrejse uanset fartøjslængde.

Fortsæt med at læseFastsættelse af en fangstrejseration ved fiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår