Read more about the article Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)

Idet den afsatte mængde af sild til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sild i østlige Østersø (3D-R30) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår med virkning fra og med…

Fortsæt med at læseOpfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)
Read more about the article Opfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere
fiskeristyrelsen

Opfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 4 afsatte mængde af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1709), kan der med virkning fra og med 3. marts 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning

Fortsæt med at læseOpfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere