»Hvad vil du sige til at få halveret din løn«

isoleret set, kan man ikke bare genoprette torskebestanden på ét år, bare ved at beskære torske-bestanden med 50 procent, som det bliver anbefalet fra videnskablig side. »Det er et urealistisk mål, nej der skal et helt anderledes langsigtet mål til, hvor erhvervet hjælper til med at genoprette bestanden,« udtaler Kenn Skau adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening producent Organisation til TV MidtVest.

Fortsæt med at læse
EU-Rådet vil hjælpe fiskeriet i Østersøen
EU træffer nye foranstaltninger for at hjælpe fiskerne med at håndtere de skadelige socioøkonomiske virkninger af de voldsomme begrænsninger af fiskeriet efter torsk i Østersøen.

EU-Rådet vil hjælpe fiskeriet i Østersøen

EU træffer nye foranstaltninger for at hjælpe fiskerne med at håndtere de skadelige socioøkonomiske virkninger af de voldsomme begrænsninger af fiskeriet efter torsk i Østersøen og sild i den vestlige…

Fortsæt med at læse
0-kvote vil hive bunden ud af Kattegat
Det går faktisk rigtig godt i Kattegat. Der er masser af tunger, rødspættebestanden er vokset med 20 procent og også jomfruhummerne har det godt - O-kvote på torsk kan sætte en kæp i hjulet.

0-kvote vil hive bunden ud af Kattegat

0-kvoten vil altså få store konsekvenser for fiskerne i Kattegat, såvel som de lokale havne og følgeindustrier, som i dag har indtægter fra fiskeriet.

Fortsæt med at læse