Torsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer

  • Post category:Forskning

Også selvom torsken levede side og side i samme område, så viser en undersøgelse foretaget af DTU Aqua og Aarhus Universitet samt Havforskningsindstituttet i Norge, at adfærd og fødevalg hos Nordsø-torskene samt for lokale norske fjordtorsk fra Sandnes-fjorden i Norge, ikke samme fødepræferencer og adfærd.

Fortsæt med at læseTorsk fra forskellige bestande kan have vidt forskellige fødepræferencer

Breaking: Fiskeri på sild og brisling kan øge torskebestanden

  • Post category:Forskning

En ny artikel med titel »Harvesting forage fish can prevent fishing-induced population collapses of large piscivorous fish«, vender vores forestilling på hovedet om, at mængden af små byttefisk, som sild og brisling, er nødvendige for at opretholde og beskytte bestanden af torsk. Men ny forskning på området viser det stik modsatte.

Fortsæt med at læseBreaking: Fiskeri på sild og brisling kan øge torskebestanden