Kameraovervågning: De få tager skraldet for de fleste..

  • Post Category:Politik

I den ophedede debat der for tiden ruller henover vores medier, med Danmarks Fiskeriforening og Fiskeriministeriets aftale- og forståelsespapir omkring den elektroniske Monitorering, har fisker, reder og bestyrelsesformand for Læsø Fiskeindustri Gregers Jacobsen, stået på mål for en del kritik.

Fortsæt med at læse Kameraovervågning: De få tager skraldet for de fleste..

DFPO forsikrer at man fortsat kæmper imod kameraovervågning

Danmarks Fiskeriforening ved formand Svend-Erik Andersen siger i en kommentar til aftalen om elektronisk Monitorering, som blev præsenteret søndag eftermiddag i Strandby. »Desværre har vi ikke kunnet rokke ved flertallet blandt partierne i Folketinget omkring kameraovervågning. Men vi er lykkedes med en plan i to faser, hvor første fase er med ca. 12 frivillige fartøjer, som skal prøve med kameraer ombord i et år, hvorefter projektet skal evalueres grundigt, inden fase to eventuelt sættes i gang.«

Fortsæt med at læse DFPO forsikrer at man fortsat kæmper imod kameraovervågning

Nye rutesystemer giver synlige trafikændringer

  • Post Category:Nyheder

Denne sommer trådte de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat i kraft. Ruterne skal bl.a. adskille modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig. De første erfaringer viser, at rutesystemerne fungerer efter hensigten.

Fortsæt med at læse Nye rutesystemer giver synlige trafikændringer

Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser

  • Post Category:Forskning

I de indre danske farvande og langs den jyske vestkyst, er fiskernes mulighed for at fiske frit, blevet noget begrænset efterhånden som man med årene har fået alt lige fra Ramsar- og habitats-områder samt fuglebeskyttelsesområder, der sammen med råstofindvindings- og fareområder begrænser og i nogle tilfælde helt hindre fiskernes adgang til deres naturlige fiskepladser. Fiskepladser som de har haft gennem mange år.

Fortsæt med at læse Havvindmølleparker lukker gode fiske- og ynglepladser
Sund & Bælt undersøger havmiljøet ifbm. med ny kattegatforbindelse
Visualisering af en fast forbindelse over Kattegat - foto: Sund & Bælt

Sund & Bælt undersøger havmiljøet ifbm. med ny kattegatforbindelse

  • Post Category:Nyheder

De kommende uger gennemføres der undersøgelser af havbunden i Kattegat for at opnå større viden om undergrundens sammensætning og klarlægge, hvordan anlæg af en Kattegatforbindelse eventuelt kan påvirke havmiljøet i området.

Fortsæt med at læse Sund & Bælt undersøger havmiljøet ifbm. med ny kattegatforbindelse

Den Konservative fiskeripolitiske ordfører Per Larsen lytter til fiskerne

Sådan burde det være for alle Folkevalgte politikere, men desværre viser det sig ofte ikke at være tilfældet. Men Per Larsen (C) fra de konservative, havde mandag aften i denne uge planlagt en tur med hummertrawleren FN 81 »Betina Kruse« og fiskeskipper Brian Kruse på hummerfiskeri ud for Læsø, for at blive klogere på den socialdemokratiske Fiskeriminister Mogens Jensen’s elektroniske monitorering (kameraovervågning).

Fortsæt med at læse Den Konservative fiskeripolitiske ordfører Per Larsen lytter til fiskerne

Hummerkassen i Kattegat: Det er et tudetosset forbud – men forbuddet gælder fortsat

En over 10 år gammel fiskeriaftale mellem Danmark og Sverige, indgået den 1. januar 2009, der forbyder fiskere fra begge lande, at fiske efter torsk i dét der måske nu bedre er kendt som, »det forbudte område 3« i Kattegat, er fortsat forbudt område for danske fiskere. Derimod lander tyske fiskere specielt store mængder jomfruhummere fra selvsamme område.

Fortsæt med at læse Hummerkassen i Kattegat: Det er et tudetosset forbud – men forbuddet gælder fortsat