Stort inflow fra Nordsøen til Østersøen, sparker liv i iltsvinds-områderne

  • Post category:Forskning

Således kan det bedst beskrives når togtleder på Havforskningsskibet DANA, Aqua Marie Storr-Paulsen  fortæller om tilstandene i den Østlige Østersø, hvor sektions-lederen fra DTU Aqua beretter om de første positive tendenser for havmiljøet her i de sidste mange mange år.

Fortsæt med at læseStort inflow fra Nordsøen til Østersøen, sparker liv i iltsvinds-områderne

ICES: Langt de fleste fiskearter har det godt i både Kattegat og Østersøen

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen oplever en markant stigning, og danske fiskere forventes at fange betydeligt flere rødspætter i de kommende år. Trods mediebilledet af manglende fisk i de indre danske farvande, viser den seneste rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) en mere nuanceret virkelighed.

Fortsæt med at læseICES: Langt de fleste fiskearter har det godt i både Kattegat og Østersøen

Klimakoks i »det døde hav« Østersøen

Østersøen kæmper med en yderst skrøbelige balance, der  udfordres af næringsstoffer og klimaforandringer i det der betegnes som verdens største brakvandsområde, hvor landbrugsaktiviteter og invasive arter også presser miljøet til det yderste. DTU Aquas eksperter giver os et dybdegående indblik i konsekvenserne af disse udfordringer i TV 2 Bornholms programserie, Klimakoks.

Fortsæt med at læseKlimakoks i »det døde hav« Østersøen

Energiøerne – Danmarks historiens største blålys

  • Post category:Nyheder

Planerne om at opføre 10 energi-øer har potentiale til at blive det største blålys i Danmarks historie, hvis de bliver realiseret. Artiklen af Civilingeniør Søren Hansen, udgivet som debatindlæg i mediet Indblik.dk, kaster et kritisk blik på denne helt åbenlyse vanvittige idé med 10 energi-øer sammenlignet med alternative investeringer som kernekraft.

Fortsæt med at læseEnergiøerne – Danmarks historiens største blålys

»Vi betaler en meget høj pris for overfiskeriet!«

  • Post category:Fiskeri

Det skriver pensionist og fhv. fisker samt medlem af Levende Havs Bestyrelse, Kurt Svennevig Christensen i et debatindlæg i Jyllands-Posten. Han mener Fiskeristyrelsen og dermed også fiskerne, er ansvarlig for udryddelsen af torsken, ved at tillade et overfiskeri og at vi derfor nu er vidner til en menneskeskabt naturkatastrofe i de danske farvande.

Fortsæt med at læse»Vi betaler en meget høj pris for overfiskeriet!«

Dispensation fra reglerne om indkomstkrav for Østersø-fiskere forlænges

Kvoterne for fangst af torsk, sild, brisling, rødspætte samt laks i Østersøen har forsat været reducerede i 2023. Derfor er det besluttet, at erhvervsfiskere med A-status og med tilknytning til Østersøen, der tidligere har fået tildelt dispensation fra reglerne om indkomstkravet, får forlænget deres dispensation til 1. januar 2025. Det er forsat også muligt at søge om dispensation, også selvom man ikke tidligere har søgt om det.

Fortsæt med at læseDispensation fra reglerne om indkomstkrav for Østersø-fiskere forlænges