»Never ending story« – Endnu en undersøgelse af Østersøen af forhold vi allerede kender

Det er Baltic Waters der for tiden planlægger en undersøgelse af Østersøen. Endnu en undersøgelse / rapport, som der i forvejen ligger en helt række af - prøv at læse disse store mængder af information og viden der allerede eksistere. Tag derefter udgangspunkt i denne viden og handel på det.

Fortsæt med at læse»Never ending story« – Endnu en undersøgelse af Østersøen af forhold vi allerede kender

Svensk fiskerikonsulent mener Østersøen bør have en »Havari-kommission«

Hele Østersøens økosystem kollapser og tipper over pga. for mange skarv, algeopblomstring og iltsvind. En såkaldt »trofisk kaskade«, (hvor rovdyr i fødekæden påvirker deres byttedyrs adfærd og / eller antal) er altså ikke forårsaget af erhvervs-fiskeriet, denne gang.

Fortsæt med at læseSvensk fiskerikonsulent mener Østersøen bør have en »Havari-kommission«

Vi skal finde en anden måde at sikre torskens overlevelse i Østersøen

  • Post category:Fiskeri

Torsken, er én af Østersøens mest kendte og værdifulde fiskearter, står over for store udfordringer ifølge marinforsker Knud Fischer. Fischer har i årevis studeret torskebestanden i Østersøen og hæfter sig specielt ved nogle få, men meget væsentlige problemer, der truer artens overlevelse.

Fortsæt med at læseVi skal finde en anden måde at sikre torskens overlevelse i Østersøen