Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april 2021.
fiskeristyrelsen

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april 2021.

Fiskerimuligheder for tobis i 2021 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2021 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Nordsøen i (EU-zone og UK-zone) og i Skagerrak…

Fortsæt med at læse Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april 2021.
Midlertidig lukning af et område i Skagerrak
fiskeristyrelsen

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med tirsdag den 30. marts 2021 til og med tirsdag den 20. april 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læse Midlertidig lukning af et område i Skagerrak
Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)

Idet den afsatte mængde af sild til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sild i østlige Østersø (3D-R30) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår med virkning fra og med…

Fortsæt med at læse Opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af sild i østlige Østersø (3D-R30)
Opfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere
fiskeristyrelsen

Opfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 nr. 4 afsatte mængde af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1709), kan der med virkning fra og med 3. marts 2021 ikke afskrives mængder på denne ordning

Fortsæt med at læse Opfiskning af tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen af bifangster for FkA-kystfiskere