Read more about the article opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)
fiskeristyrelsen

opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)

Idet den afsatte mængde af pighvar og slethvar afsat til FKA-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C) på FKA-rationsvilkår med virkning fra og med onsdag den 22. september 2021.

Fortsæt med at læseopfiskning af den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af pighvar og slethvar i Nordsøen (2AC4-C)
Read more about the article Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2022 til 2021 for sild i Nordsøen
fiskeristyrelsen

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2022 til 2021 for sild i Nordsøen

Overførsel af årsmængde fra 2022 til 2021.Jævnfør § 55 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande kan ansøge om og…

Fortsæt med at læseMulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2022 til 2021 for sild i Nordsøen
Read more about the article Midlertidig lukning af et område i Skagerrak
fiskeristyrelsen

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen Bilag 6 nr. 53 - Midlertidig lukning af et område i Skagerrak 23. august 2021 I perioden fra og med tirsdag den 24. august 2021 til og med tirsdag den 14. september 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseMidlertidig lukning af et område i Skagerrak
Read more about the article Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen
fiskeristyrelsen

Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. august 2021 og er gældende indtil 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Fortsæt med at læseNedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen
Read more about the article Bilag 6 meddelelse nr. 51. Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)
fiskeristyrelsen

Bilag 6 meddelelse nr. 51. Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. juli 2021 og er gældende…

Fortsæt med at læseBilag 6 meddelelse nr. 51. Ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)
Read more about the article Vilkår for fiskeri af brisling i Nordsøen
fiskeristyrelsen

Vilkår for fiskeri af brisling i Nordsøen

Med virkning fra den 19. juli 2021 indføres der krav om prøveudtagning ved fiskeriet efter brisling i Nordsøen. Prøverne skal via moniteringsfiskeriet, indsamles med det formål at samle dokumentation med henblik på permanent ophævelse af Brislingekassen, jf. EU forordning (EU) nr. 1241/2019, bilag V, del C, punkt 4.

Fortsæt med at læseVilkår for fiskeri af brisling i Nordsøen