Tobis: Ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Med virkning fra den 25. maj 2022, ændres vilkårene for fiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 2r og 3r (EU-zone) for Nordsøen og Skagerrak for de fartøjer, hvis ejere har modtaget tilladelse til fiskeri af i alt 105 tons tobis i tobisforvaltningsområde 2r og 16 tons i tobisforvaltningsområde 3r, således at de tildelte mængder kan fiskes, medbringes og landes til og med 30. juni 2022.

Fortsæt med at læseTobis: Ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak

Vilkår gældende for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat

Af de årsmængder af brisling i Skagerrak og Kattegat, der er uddelt til fiskeri til fartøjer med IOK fra 1. juli 2021 og indtil 30. juni 2022 på baggrund af det enkelte fartøjs promilleandel, forhøjes den andel af mængden, der kan indgå i individuelle kvotebytter med fartøjer fra andre EU-lande eller overføres til fiskeri i Nordsøen til 100 pct.

Fortsæt med at læseVilkår gældende for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat

Stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak

  • Post category:Nyheder

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 9. maj 2022.

Fortsæt med at læseStop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak