Fiskeri efter muslinger indenfor og østers udenfor Natura2000 i Limfjorden
fiskeristyrelsen

Fiskeri efter muslinger indenfor og østers udenfor Natura2000 i Limfjorden

Mandag den 21. september 2020 åbnes der for muslingefiskeri i Natura2000 området samt østersfiskeri udenfor Natura2000 området i Limfjorden. Fiskeriet efter både blåmuslinger og østers indenfor Natura2000 området bliver åbnet gradvist i Løgstør og Lovns Bredning.

Fortsæt med at læse Fiskeri efter muslinger indenfor og østers udenfor Natura2000 i Limfjorden
Stop for Kystfisker-Sild i Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Stop for Kystfisker-Sild i Skagerrak og Kattegat

Idet den afsatte mængde af sild i Skagerrak og Kattegat til et kystnært rationsfiskeri for fartøjer med en længde overalt på 17,00 meter og under 40 meter er opfisket, indføres der stop for fiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat for denne længdekategori med virkning fra og med torsdag den 17. september 2020.

Fortsæt med at læse Stop for Kystfisker-Sild i Skagerrak og Kattegat
Søg sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter
fiskeristyrelsen

Søg sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

Er du kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede eller tidsbegrænsede ordning? Så kan du som en del af kystfiskertillægget for kystfiskere, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har opfisket mindst 2/3-del af dit fartøjs egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden).

Fortsæt med at læse Søg sidste rate af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med onsdag den 2. september 2020 til og med tirsdag den 22. september 2020 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læse Midlertidig lukning af et område i Skagerrak