Meddelelse om straksregulering nr. 11 – 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

I perioden fra og med onsdag den 26. oktober 2022 til og med tirsdag den 15. november 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseMeddelelse om straksregulering nr. 11 – 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Straksregulering nr. 4 om midlertidig lukning af et område i Nordsøen på baggrund af prøve nr. RTCDNK2237

I perioden fra og med onsdag den 26. oktober 2022 til og med tirsdag den 15. november 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Fortsæt med at læseStraksregulering nr. 4 om midlertidig lukning af et område i Nordsøen på baggrund af prøve nr. RTCDNK2237

Realtidslukning af et område i Skagerrak

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Fortsæt med at læseRealtidslukning af et område i Skagerrak