Jomfruhummerudvalgets fangstanbefaling får nu Læsø Fiskeindustri til at begrænse tilførelsen yderligere

Situationen tilspidser nu, med Læsø Fiskeindustri’s yderligere tiltag for at begrænse landingerne. Fiskeindustrien er en yderst vigtig aktør på jomfruhummer-markedet og med de nye begrænsninger fra Læsø Fiskeindustri’s side, får markedet det ekstra svært ved at absorbere og omsætte de mængder, som der normalt aftages.

Fortsæt med at læseJomfruhummerudvalgets fangstanbefaling får nu Læsø Fiskeindustri til at begrænse tilførelsen yderligere

Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. I perioden indtil den 15. januar 2018 må fiskeri dog udøves, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

Fortsæt med at læseStartvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018