Startvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. I perioden indtil den 15. januar 2018 må fiskeri dog udøves, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

Fortsæt med at læseStartvilkår for FKA-rationsfiskerier i 2018