Nyt fra Færøerne uge 1

Nyt fra Færøerne uge 1

Det færøske lineskib Eivind, er taget på fiskeri ved Flemish Cap. Linefartøjet fiskede også på Flemish Cap i 2015 hvor de fiskede 400 tons torsk. Besætningen er på denne tur 16 mand stor og som tidligere fyses fangsten om brod.

Torsk og lange til Hvalba

Steintór landede i ugens løb en last på 6,1 tons til Hvalba. De har partrawlet ved Færøerne og fiskeriet har været fint. Fangsten bestod overvejende af 1,5 tons torsk og 1,5 tons lange, som havde en kilopris på 18,54 og 12,- kr. kiloet. Lasten var vurderet til 100,410,00 kr., som de har fisket i 4 dage på turen. Hamranes landede en last på 46,5 tons, hvoraf det meste som var 40 tons sej, som har en kilopris på 12,- kr. Lasten var vurderet til 590,998,00 kr., som de har fisket i 5 dage og fiskeriet har været rigtigt godt på denne tur.

Fisk efter tre dages fiskeri landes i Tórshavn

Thor lander en last på 6,7 tons, hvoraf det meste var 5,5 tons hellefisk, som har en kilopris på 30 kr. Lasten var vurderet til 182,710,00 kr., som de har fisket i 3 dage syd for Færøerne og fiskeriet har været godt på denne tur.

Pæne landinger til Kòsina i Klasvík

Lineskibet Núpur landede en last på 19,5 tons til Kósina i Klaksvik, i ugen der gik. Det meste af fangsten var 13 tons torsk, som har en kilopris på 17,93 kr. Lasten blev vurderet til 335,140,00 kr., som de har fisket i 4 dage ved Færøerne og fiskeriet har været godt på denne tur.

Norðborg lander en del af fiskemelet, som de har produceret om bord i Ánunum. Årsagen til dette har været at lasten næsten var fuld og da de havde landet tog de tilbage på fiskeri efter blåhvilling, som de skal producere til fiskemel.

Kuller til Eiði

Volunteer lander en last på 8,2 tons til Eiði, hvoraf det meste var 3,6 tons kuller, som har en kilopris på 21,69 kr. Lasten var vurderet til 165,156,00 kr. De har fisket i 2 dage og fiskeriet har været rigtig godt på denne tur.

Slættabergs sidste tur til Fuglefjord

Slættaberg lander en last på 900 tons blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord. De har fisket syd for Færøerne på denne tur og fiskeriet har været godt. Slættaberg tager nok på fiskeri igen, efter de har landet, og den tur bliver muligvis den sidste tur. Rederiet bag skibet har netop købt Ruth fra Hirtshals, som skal afløse Slættaberg. Høgaberg landede en last på 2300 tons blåhvilling, som de har fisket ved Færøerne. De lander lasten til Havsbrún i Fuglefjord og straks efter landingen, tog de tilbage på fiskeriet efter blåhvilling ved Færøerne.

Blåhvilling til Tvøroyri

Finnur Fríði lander en last på 600 tons blåhvilling til Varðin Pelagic på Tvøroyri, da de havde landet tog de tilbage på fiskeri syd for Færøerne for at fiske blåhvilling her.

Faroe Pelagic i Kollefjord modtog makrel

Danske Ruth landede i ugens løb en last på 1500 tons makrel til Faroe Pelagic. De har fisket i EU farvand på denne tur og fiskeriet har været rigtig godt. Da de havde landet tog de på værft, hvor de nye ejere skal syne og efterse bunden på skibet, som derefter bliver leveret til det færøske rederi P/F Næraberg, som har købt skibet.

Syg mand bragt i land på Miðvágur

Lineskibet Kvikk kom i ugens løb ind med en syg mand. De var på fiskeri vest for Færøerne, da manden blev syg og man mente fra skippers side, at det var hurtigst at sejle til Miðvágur, så manden hurtigt kunne komme under behandling. Da manden var bragt i land tog lineskibet tilbage på fiskeri.

FiskerForum.com