Norske fiskeriorganisationer beder EU presse Island og Færøerne.

Norske fiskeriorganisationer beder EU presse Island og Færøerne.

Makrelfiskeriet på Island og Færøerne kræves stoppet, da fiskeriet nu har taget et omfang der i mistænkelig grad minder om overfiskeriet af torsk i Barrentshavet og rejefiskeriet i NAFO området tidligere.
Organisationerne påpeger at Island og Færøerne siden 2006, har øget deres kvoter på makrel fra 5% til 46%. Samtidig har Færøerne nu åbnet op for IUU – fartøjer. Ligeledes stilles der spørgsmålstegn ved, hvilken kvote de store mængder bifangst af sild , skal tages fra.

Bestanden af makrel er meget fin for tiden, men hvis overfiskeriet fortsætter, kan det kun gøre ubodelig skade på den fremtidige bestand og på fiskeriet fremadrettet. Kvaliteten af makrel fangsterne er samtidig i meget dårlig stand og sammenholdt med mængderne der landes, presses priserne i nedadgående retning til stor skade for både fiskere, fartøjer og industrien på land.

Et grundlægende princip må være iflg. De norske fiskeriorganisationer, at Islands og Færøernes uansvarlige overfiskeri ikke belønnes. De har derfor allieret sig med den norske Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen som sammen med EU’s Fiskerikommissær Maria Damanaki, har diskuteret den fem punkts plan, som skal bringe Island og Færøerne tilbage til forhandlingsbordet:

1. En fælles erklæring fra EU’s Fiskerikommissær og den norske Fiskeriminister, som udtrykker enighed og beslutsomhed i forhold til overfiskeriet og som advarer Island og Færøerne om øjeblikkelige foranstaltninger.

2. Igangsætte inspektioner i NEAFC regi. Af Island og Færøerne i det nordøstlige Atlanterhav.

3. Gennemfører NEAFC regulering, der støttes af EU og Norge, mht. IUU fiskeriet.

4. Indfører øjeblikkeligt stop for import af alle fisk og alle fiskeprodukter fra begge lande, hvis advarslerne ikke bringer dem til forhandlingsbordet.

5. ”Fryse” Islands medlemskabs samtaler med EU.

Alle parter melder om et godt og konstruktivt møde.