EUs Fiskeriudvalg har fået dansk repræsentation
Søren Gade blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 201.696 personlige stemmer, har han fået plads I Europa-Parlamentets Renew Europe Gruppen og desuden fået plads i Transport- og Turismeudvalget (TRAN) samt Fiskeriudvalget (PECH).

EUs Fiskeriudvalg har fået dansk repræsentation

I næste uge afgøres det, om udvalgsposten måske udløser en næstformandspost eller måske en formandspost. Det bliver først afgjort i næste uge.

Fortsæt med at læse
Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler
EU-forordningen imponerer ikke Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), der ser reglerne som fortsat bureaukratiske, og på mange måder uklare

Ny EU-forordning vedtaget om fiskeriets tekniske regler

Samtidig er der indført et totalt forbud mod trawlfiskeri med elektrisk strøm (De hollandske bomtrawlere) med mulighed for, at medlemsstaterne straks kan forbyde eller begrænse denne type fiskeri i deres egne kystfarvande.

Fortsæt med at læse
Dansk Energiminister undsiger hele Fiskemelsbranchen
EU’s reform af CO2-kvoter rammer danske Fiskemels-producenter hårdt, men trods de hårde udsigter for branchen, herunder industrifiskeriet, producenterne selv og den store følgeindustri, afviser Energiministeren Lars Chr. Lilleholt (V), at holde branchen skadesløs

Dansk Energiminister undsiger hele Fiskemelsbranchen

Marine Ingredients Denmark (MID) finder det dybt urimeligt, at beslutningen om at fjerne fiskemels- og olieproduktionen fra listen er baseret på en tilfældig statistisk opdeling, og IKKE på en fair og saglig beslutning ud fra et velovervejet bredt konkurrencehensyn.

Fortsæt med at læse
Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland
Man har anmodet om aktindsigt ved The Marine Management Organisation) (red. den engelske Fiskeristyrelse) omkring landingsforpligtelsen i 2018, som har vist at der fra januar til november sidste år, ikke er landet så meget som en eneste torsk i kategorien undermåler eller uønskede torsk.

Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland

Kasseringen eller udsmiddet fortsætter stort set ukontrolleret i fiskeriet over hele Storbritannien, med potentielt alvorlige konsekvenser for hele deres fiskerisektor, til følge.

Fortsæt med at læse