Ny Europæisk organisation EBFA kæmper imod trawlforbud i det demersale fiskeri

Der er både noget fornuftigt, men også nærmest symbolsk i at bruge Europa-Parlamentet til at præsentere en ny organisation, der er nedsat for at imødegå de mange bestræbelser på at få bundtrawl / demersalt fiskeri forbudt i EU – da det netop er her i Parlamentet beslutningerne bliver taget, når den tid kommer.

Fortsæt med at læseNy Europæisk organisation EBFA kæmper imod trawlforbud i det demersale fiskeri

Fiskeristyrelsen fremviser FF som det gode eksempel ved EUs kontrolbesøg

Det europæiske flag vejrede om kap med det danske og FF Koncernens eget, da en delegation fra EU Kommissionens afdeling for fiskerianliggender, DG Mare, var mødt op til et to dages kontrolbesøg af de danske fiskerimyndigheder. Fiskeristyrelsens »eksamen« stod hos FF Koncernen.

Fortsæt med at læseFiskeristyrelsen fremviser FF som det gode eksempel ved EUs kontrolbesøg

Den sunde fornuft bør vinde over »det grønne vanvid« i EU

De europæiske trawlfiskere viser nu for alvor tænder og har onsdag i denne uge, haft repræsentanter fra fiskeorganisationer fra 14 EU-lande, (22.000 fiskere og 8.000 fartøjer),i Bruxelles, der med én samlet stemme overfor EU Fiskerikommissær Sinkevicius, fremhævede trawlfiskeriets helt unikke og altafgørende rolle for det samlede fiskeri i EU.

Fortsæt med at læseDen sunde fornuft bør vinde over »det grønne vanvid« i EU