Økte torskekvoter for konvensjonelle fartøy

Økte torskekvoter for konvensjonelle fartøy

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for konvensjonelle fartøy, lukket gruppe kyst, med hjemmelslengde under 11 meter og 15-20,99 meter.
Etter økningen vil kvotene være som følger