Endnu en dansk kutter satser på hesterejer

Endnu en dansk kutter satser på hesterejer

En hesterejelicens, som har været hvilende igennem mange år, er nu aktiveret. Dermed kan E 61 ”Di-JE” fiske rejer – til gengæld må skibet ikke længere skrabe muslinger.
For årtier siden blev der indgået aftale om, at musling og rejefartøjer skulle vælge, hvilket segment de fremadrettet ville satse på. Dermed fik man opdelt fartøjerne i to grupper, som enten skrabede muslinger eller fiskede rejer.

Det skete efter flere forhandlingsrunder, hvor under det også blev aftalt, at to Esbjerg fartøjer som dengang skrabede muslinger, senere kunne skifte til rejefiskeri.

For år tilbage har E4 ”Ho Bugt” udnyttet muligheden og er startet op i hesterejefiskeriet. Og nu følger E61 ”DI-JE” trop, og smider muslingegrej på land for at erstatte det med udstyr til at fiske hesterejer.

Formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen forklarer, at muligheden for dette skifte gennem alle år har været nævnt i reguleringsbekendtgørelsen. ”Fremadrettet har skibet nu kun mulighed for at drive hesterejefiskeri med de rettigheder det giver. Samtidig har ejeren måttet afskrive alle muligheder til musling fiskeri i Limfjorden og Vadehavet – ligesom fartøjet heller ikke kan skifte tilbage igen” forklarer Jesper Juul Larsen.

Efter E61 ”DI-JE`s” skifte, er der nu 28 aktive rejelicenser i Danmark. Ifølge Jesper Juul Larsen er der ikke mulighed for at dette antal øges.