Hjertemuslingefiskeriet i Limfjorden – ti års kamp skal nu have en politisk afgørelse

Under denne overskrift skriver Limfjordsfiskernes Østersforenings formand Reinhardt Schmidt, der også er næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSK-PO), at forhandlingerne om hjertemuslingefiskeriet i Limfjorden er nært forestående.

Fortsæt med at læseHjertemuslingefiskeriet i Limfjorden – ti års kamp skal nu have en politisk afgørelse

Behov for tværgående miljøvurdering forlænger sagsbehandling for ansøgninger om skaldyrsopdræt og kulturbanker

I forbindelse med Fiskeristyrelsens behandling af ansøgninger om placering af skaldyrsopdræt og kulturbanker skal der altid foretages en vurdering af mulig miljøpåvirkning af naturbeskyttede områder.

Fortsæt med at læseBehov for tværgående miljøvurdering forlænger sagsbehandling for ansøgninger om skaldyrsopdræt og kulturbanker

Fødevareministeriet slår bremserne i mht. muslingebanker i Limfjorden

Men med dette stop snubler ministeriet og styrelsen nærmest over egne ben, hvor man med tidligere forsøg med netop etableringen af muslingebanker i dette kystnære vandmiljø i Limfjorden, har bevist nyttevirkningen af netop større muslingebanker. Her fjernede man større mængder kvælstof fra Limfjorden, hvilket vi ifølge EU’s vandrammedirektiv også har forpligtet os til.

Fortsæt med at læseFødevareministeriet slår bremserne i mht. muslingebanker i Limfjorden