MSC Certifikatet for torsk fra Østlige Østersø suspenderes

MSC Certifikatet for torsk fra Østlige Østersø suspenderes

Det certificeringsbureau som DFPO bruger til MSC-vurderingen af torskefiskeriet i den Østlige Østersø har meddelt at certifikatet suspenderes fra og med torsdag 17/12 2015 kl. 12:00.

Det betyder at torsk der landes fra og med det tidspunkt IKKE LÆNGERE KAN SÆLGES SOM MSC-CERTIFICEREDE FISK

Det er rigtig, rigtig træls – for nu at bruge et jysk ord – selvom det er de bornholmske fiskere det går hårdest ud over. Træls fordi MSC-certifikatet er vigtigt på de markeder torsken bliver solgt i, og ekstra træls fordi årsagen ikke engang er noget fiskerne har kunnet gøre noget ved.

Den korte forklaring er at den biologiske bestandsvurdering i havforskningsrådet ICES er »brudt sammen« – og derfor kan torsken ikke længere leve op til MSC-reglerne. For dem der ønsker den lange forklaring står den nedenfor.

Certifikatet vil sandsynligvis være suspenderet i længere tid, da det tidligst forventes at de biologiske problemer kan løses i 2017.

Den lange forklaring

Suspenderingen skyldes at den biologiske bestands-vurdering som ICES foretager i to år i træk ikke har fungeret som den plejer. For at viden hvor mange torsk der er i Østersøen skal biologerne helst vide hvor gamle de torsk der fanges er. Det gør man normalt ved at tælle år-ringe på fiskens øresten. Men torsk fra Østersøen er så svære at tælle år-ringe på, at det giver helt forskellige resultater alt efter om det er den ene eller den anden biolog som tæller – og ingen ved hvem der tæller rigtigt.

Alternativet – når år-ringene er svære – kunne have været at bruge længden på torsken. Men de sidste par års skiftende tilstand – hvor torsken først blev tynd, og nu bliver tykkere igen – har også gjort at de har vokset alt for ujævnt i længden til at den metode virker.

Alt dette gør at ICES kun har kunnet give et relativt billede af om bestanden går op eller ned – men ikke sige noget som helst absolut om hvor mange torsk der egentlig er. Det har en særlig konsekvens for de reference-punkter som er indbygget i torske-forvaltningsplanen. Reference-punkterne er de niveauer (målt i antal tons fisk i havet) man ønsker bestanden skal befinde sig over – eller i hvert fald ikke komme under. Men hvis ICES ikke ved hvor mange tons torsk der er, så kan de heller ikke sige om bestanden befinder sig i den gode zone eller helt nede under det laveste punkt (også kendt som Blim).

For at kunne klare MSCs krav er det nødvendigt at have en forvaltning der reagerer hvis bestanden kommer i nærheden af det laveste referencepunkt (og har som målsætning at holde sig over det øverste). men når de referencepunkter der er skrevet ind i EU forvaltningsplan reelt ikke er til nogen nytte (fordi vi ikke ved hvor mange tons torsk der er) – så mister fiskeriet point i MSC-vurderingen. Og når en del af samme vurdering går på kvaliteten af den biologiske rådgivning (som jo ikke fungerer som den plejer) – så falder det samlede gennemsnit ned under de 80 point som er kravet for at bestå. Derfor suspenderes fiskeriet.

En mulig løsning

Biologerne på DTU Aqua – og i de andre lande rundt om Østersøen – har siden problemerne blev helt klare i årets bestandsvurdering arbejdet på at finde en løsning. Der vil blive satset på flere forskellige veje til at forbedre situationen. En af dem er at fange en stor mængde torsk og mærke dem med et udvendigt mærke og samtidig indsprøjte et kemikalie i dem. Kemikaliet afsætter en meget tynd selv-lysende ring i torskens øresten. Når de samme torsk så fanges igen, kan biologerne se præcist hvor meget ørestenen er vokset siden første gang, og dermed regne ud hvilken måde der er den rigtige til at læse år-ringene.