Fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Den til fiskeri af tobis på rationsvilkår disponible mængde på 16.716 tons er nær opfisket. Der indføres derfor med virkning fra og med tirsdag den 31. maj 2011 forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak. Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak træder i kraft med virkning fra torsdag den 2. juni 2011.

Fartøjer, der er opført på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1338 kan indtil andet meddeles fortsat fiske tobis i Kattegat.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 27. maj 2011.