Norske forskere er bekymrede for tobis-bestanden

Det er forskere fra det norske Havforskningsinstitut der nu advarer om den usikre bestand af tobis og de anbefaler på den baggrund nu den laveste »foreløbige kvote« i de seneste ti år. Ifølge det foreløbige kvote-råd bør fangsten af tobis i den norske zone ikke overstige 19.000 tons i 2024.

Fortsæt med at læseNorske forskere er bekymrede for tobis-bestanden

Britisk tobis-forbud er en skandale og en ydmygelse af EU

Det står klart, efter Storbritannien har besluttet at forbyde fiskeri efter tobis i britisk farvand, fra den 1. april 2024, hvilket er med til at ødelægge en ellers lovende tobis-sæson 2024. Så på trods af anbefalingerne lover godt for fiskeriet, kommer Storbritannien – stik imod Brexit-aftalen - til at sætte en kæp i hjulet for fiskeriet efter tobis.

Fortsæt med at læseBritisk tobis-forbud er en skandale og en ydmygelse af EU

Britisk Regering anklages for »mediestunt« med lukning af Doggerbanke

Den britiske regerings seneste tiltag indenfor fiskeripolitikken, hvor man overvejer at forbyde bundtrawl på Doggerbanke, bliver nu kraftigt kritiseret af briternes egen fiskeriorganisation »National Federation of Fishermen’s Organisations« (NFFO) der i skarpe vendinger betegner beslutning, mere som et »mediestunt« end et reelt udtryk for miljømæssige hensyn.

Fortsæt med at læseBritisk Regering anklages for »mediestunt« med lukning af Doggerbanke

EU-Parlamentariker kræver udelukkelse af Storbritannien fra det fælles EU-marked

Det kom til nogle ekstra skrappe reaktioner og en klar udmelding om briternes tobisforbud, fra MEP Asger Christensen, venstre-medlem af EU-parlamentet og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH. Det skete under Fiskerikonferencen fredag den 2. februar 2024 i Lemvig, hvor EU-parlamentarikeren gik hårdt til Storbritannien, der overvejer at indføre et trawlforbud efter tobis på Doggerbanke.

Fortsæt med at læseEU-Parlamentariker kræver udelukkelse af Storbritannien fra det fælles EU-marked