Østersø torsk på historisk niveau

Østersø torsk på historisk niveau

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.
Det Internationale Havforsknings råd, (ICES) offentliggør fredag sin årlige biologiske rådgivning for fiskebestandene i Østersøen. Rådgivningen danner grundlag for næste års fiskekvoter, som EU’s ministerråd beslutter i oktober.

I den østlige Østersø peger biologerne på, at torskebestanden fortsat er i klar fremgang og nu ligger på niveau med mængden af torsk sidst i 1980’erne. ICES anbefaler på den baggrund en kvoteforhøjelse på femten procent i den østlige Østersø i 2012.
Torskebestanden er også i vækst i den vestlige Østersø, der omfatter Øresund og Bælterne, og her når man i år for første gang målene i den forvaltningsplan, som EU har lagt for bestanden. ICES anbefaler derfor en kvoteforhøjelse i henhold til forvaltningsplanen på tretten procent i 2012.
Den forbedrede bestandssituation i begge dele af Østersøen betyder samtidig, at fiskernes fiskedage ikke reduceres yderligere i 2012.

”Det er glædeligt, at både fiskere og forbrugere kan se frem til flere bæredygtige Østersø torsk til næste år. Vi opfylder målene for torsk i forvaltningsplanen, hvilket betyder højere torskekvoter. Vores succes med torskeforvaltningsplanen i Østersøen, bekræfter værdien af det langsigtede perspektiv i fiskeriforvaltningen”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

I rådgivningen konkluderer ICES, at målene i EU’s forvaltningsplan for torskebestandene er opfyldt, og at fiskeriet således er inde for sikre biologiske rammer. Det er første gang, at målene bliver nået for begge Østersøens torskebestande. Forvaltningsplanen trådte i kraft den 1. januar 2008 og er pt. under revision.

Derimod anbefaler biologerne reduktioner i bestande som sild, brisling og laks.

”Jeg vil i EU arbejde målrettet for, at også Østersøens andre fiskebestande som sild, brisling og laks hurtigst muligt kommer ind under langsigtede forvaltningsplaner” fortsætter Henrik Høegh.

Kommissionen forventes at præsentere forslag til langsigtede planer for forvaltning af laks, sild og brisling i Østersøen i løbet af 2011 og 2012.