Fødevareminister glæder sig over fordobling af tobis-kvoter

  • Post Category:Fiskeri

Tobisfiskeriet er et af de fiskerier, der kan blive særligt påvirket af Brexit, da en væsentlig del af fiskerimulighederne er i britiske farvande. Derfor arbejder den danske regering målrettet for at sikre en god fiskeriaftale med Storbritannien, der fastholder de danske fiskerimuligheder og tillader danske fiskere at fiske i britiske farvande.

Fortsæt med at læse Fødevareminister glæder sig over fordobling af tobis-kvoter
Gode muligheder for tobisfiskeriet i 2020
Det er glædeligt at se, at anbefalingen fra ICES for den samlede fangst i Område 1 igen er stigende efter to år med faldende kvoter, siger Svend-Erik Andersen DFPO

Gode muligheder for tobisfiskeriet i 2020

I 2019, lød anbefalingen på en nul-kvote med et moniteringsfiskeri på 5.000 tons for begge områder.

Fortsæt med at læse Gode muligheder for tobisfiskeriet i 2020
Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget
Det er positive toner der lyder fra ICES, når de nu rapporterer Nordsøens rødspætter og tunger i topform og betydeligt flere end tidligere anslået af ICES selv

Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget

Ud over rådgivningen for rødspætter og tunger er der også foretaget justeringer af rådgivningen omkring torsk, kuller og jomfruhummer fiskeriet.

Fortsæt med at læse Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget