Færing udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

  • Post category:Forskning

Udfordreren er oprindeligt fra Færøerne og hedder Eivind Jacobsen. Med afsæt i personlige erfaringer som fisker og en undring over, at netop disse erfaringer langt fra altid stemte overens med resultaterne fra biologernes og ikke mindst forskernes sindrige matematiske regnemodeller, har han kastet sig ud i et kæmpe projekt.

Fortsæt med at læseFæring udfordrer ICES og DTU’s regnemodeller – der er noget fundamentalt galt her

Alarm i det Nordøstlige Atlanterhav – Vitale fiskebestande er fisket med 4,8 mio tons over ICES anbefaling

Det er organisationen Marine Stewardship Council (MSC) der på baggrund af de nyeste tal fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES), nu advarer om, at et fortsat overfiskeri i den Nordøstlige del af Atlanterhavet, kan få store økonomiske følger.

Fortsæt med at læseAlarm i det Nordøstlige Atlanterhav – Vitale fiskebestande er fisket med 4,8 mio tons over ICES anbefaling
Read more about the article Østersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022
Jože Podgoršek, slovensk landbrugsminister Dagens aftale afbalancerer de socioøkonomiske behov hos de baltiske fiskersamfund med den langsigtede bæredygtighed af fiskebestande i regionen. Den er baseret på sund videnskabelig rådgivning og afspejler Rådets forpligtelse til at opretholde målene i den fælles fiskeripolitik og samtidig behandle miljøhensyn.

Østersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022

I dag nåede EU's landbrugs- og fiskeriministre en politisk aftale om næste års samlede tilladte fangster (TAC'er) og kvoter for hver medlemsstat, for de ti vigtigste og mest kommercielle fiskebestande i Østersøen.

Fortsæt med at læseØstersøen: Rådet er blevet enige om fangstbegrænsninger for 2022

ICES fakta om rekordstore fiske-bestande, får miljø-organisationerne til at virke utroværdige

NGO’er og miljøorganisationerne samt deres medløbere, har ellers gennem årene forsøgt og nærmest som en refleks, fået presset ordet »overfiskeri« ind i alle sætninger, når talen er faldet på det europæiske erhvervsfiskeri. Trods fiskernes overholdelse af kvoter, regler og forordninger samt deres tilslutning til MSC certificerede fiskeriordninger, skydes der alligevel med skarpt på de europæiske fiskerne, som betegnes som både uansvarlige og ubetænksomme i deres fiskeri. Men den tid er ovre nu.

Fortsæt med at læseICES fakta om rekordstore fiske-bestande, får miljø-organisationerne til at virke utroværdige