ICES’s kvotelussing for 2019 kan koste dansk fiskeri 344 mio kroner

Det internationale havforskningsråd ICES har i dag offentliggjort anbefalinger for de vigtigste sildekvoter for 2019. Anbefalingen indebærer blandt andet en reduktion i den danske sildekvote i Nordsøen på 62% i forhold til kvoten i 2018, for vestlig Østersø og for fiskeriet i Skagerrak/Kattegat anbefaler ICES et stop for fiskeriet.

Fortsæt med at læseICES’s kvotelussing for 2019 kan koste dansk fiskeri 344 mio kroner

Der pustes lidt optimisme i retning Vestlige Østersø

Det er Danmarks Fiskeriforening med biolog Michael Andersen, der har taget de optimistiske briller på og kigger på udsigten til næste års fiskekvoter i Den Vestlige Østersø. Der forventes at stige med 15.000 tons. Hvilket er stik modsat den Østlige del af Østersøen, hvor det hele ser noget mere mistrøstigt og værre ud.

Fortsæt med at læseDer pustes lidt optimisme i retning Vestlige Østersø