En halvering af makrelkvoten øger norsk mistillid til ICES

En halvering af makrelkvoten øger norsk mistillid til ICES

Det er administrerende direktør for den norske havfiskeflådes organisation »Fiskebåt« Audun Maråk, der sender en hård kritik afsted mod ICES (Det internationale Havforskningsinstitut) pga. instituttets Makrelrådgivning for 2018.

Kvoteanbefalingen for næste år er for Norge på 560.000 tons, hvilket svarer til en nedgang på 35 procent, sammenlignet med ICES´s i forvejen reviderede kvoteråd for 2017. Der igen på bare et års tid har reduceret kvoteanbefalingen det blot at være halvdelen.

De vil svække tilliden til ICES. For samtidig med at et stort internationalt forskningstogt omkring makrel, viser en opgang i bestanden, lyder anbefalingen fra ICES stik modsat, med en kraftig reduktion af bestanden istedet.

Organisationen »Fiskebåt« ser svagheder i ICES anbefaling

Det er især argumentationen fra ICES´s side omkring æg-tællingstogtet og overfiskeriet af de anbefalede kvoter de sidste år, der alene ligger til grund for den anbefalede reduktion af den norske makrelkvote. Ligeledes stiller organisationen bag den norske havfiskerflåde sig også tvivlende overfor ICES´s spørgsmål til rekrutteringen samt deres tvivl om bestanden er øget og nu også har bredt sig Nordover.

»Bestanden har været i vækst til trods for et fiskeri udover de anbefalde kvoter de sidste år. Noget som både ICES og Havforskningsinstituttet har peget på tidligere. Jeg har lyst til at minde om hvad forskerne ved Havforskningsinstituttet sagde ved sidste årsmøde i december i fjor,« forklarer Maråk, og citerer: »Det vi ser nu er, at rekrutteringen af makrel har været usædvanlig god. Når bestanden øges, behøver den en større mængde føde og øger derfor også sit udbredelsesområde. Dette er også således Havfiskerflåden ser på det.« slutter Maråk.

ICES mener nu at bestanden af makrel blot har flyttet sig

Det er argumentet som ICES lægger til grund for den reducerede anbefaling for makrel. At bestanden ikke er øget, men blot har flyttet sig til nye områder. Den har ikke ekspanderet sit udbredelsesområde i den grad man tidligere har troet. Derfor mener ICES at der kan være stor usikkerhed knyttet til udbredelsen af makrellen.

Direktøren fra den norske havfiskerflåde, Maråk siger videre, at der i kvoteaftalen mellem EU, Færøerne og Norge er indgået en stabilitetsregel på plus minus 20 procent af den aftalte TAC (totalkvote), så længe gydebestanden er over tre millioner tons. Hvilket er yderst værdifult i dagens situation.

At pressemeddelelsen fra den norske havfiskerflåde netop udkommer i denne uge, hvor makrelfiskeriet er inde i sin hidtil største fangstuge. Med en samlet fangst på hele 46.200 tons ilandbragt. For hele makrelkvoten er der på nuværende taget knapt 126.000 tons, af en totalkvote på 234.472 tons.

Kvoteforhandlingerne for makrel 2018 kommer til at foregå i London mellem den 10. og 13. oktober.