Fiskeriformanden mener EU´s forvaltningsplan har spillet fallit

Fiskeriformanden mener EU´s forvaltningsplan har spillet fallit

»Der mangler ganske simpelt de stabiliseringsmekanismer i forvaltningen, som kan sikre et bæredygtigt fiskeri«, påpeger en ærgerlig Fiskeriformand Svend-Erik Andersen Danmarks Fiskeriforening PO i en kommentar ovenpå EU-Rådets forvaltningsplan og anbefalingen fra ICES Anbefaling om en kraftig reduktion i torskekvoten for Nordsøen.

For fjorten dage siden nåede EU-Rådet (Det Europæiske Råd bestående af regeringscheferne samt formanden for EU-Kommissionen), til enighed om en ny flerårig forvaltningsplan for de demersale arter i Nordsøen. Den har fået hårde ord med på vejen af Fiskeriformanden for Danmarks Fiskeriforening PO, der mener planen allrede har spillet fallit, inden den overhovedet rigtigt er kommet igang.

Til FiskeriTidende.dk siger Svend-Erik Andersen, »Forvaltningsplanen for Nordsøen er netop blevet vedtaget, og den har allerede spillet fallit,« og peger samtidig på, at forvaltningsplanen for Østersøen spillede fallit allerede det første år og det mener formanden også den vil gøre her i Nordsøen. »Den har mistet sin værdi med den netop offentliggjorte rådgivning fra ICES,« fortsætter Svend-Erik Andersen der ser det som en kæmpe udfordring for hele systemet, hvis ICES´s anbefaling om reduktion af torskekvoten i Nordsøen og i Skagerrak bliver endeligt vedtaget.

Landingspligten eksisterer allerede for torsken i år og den bliver obligatorisk for alle kvoterede arter fra 2019 Det bliver, som fiskeriformanden udtrykker det, en kolossal udfordring, da det hele skal spille sammen og passe sammen. En reduktion på 47 procent vil efter formandens mening sætte hele systemet under ekstremt pres.

»En reduktion af denne størrelse er helt unødvendig. Torske-bestanden er en stabil bestand, som har en god og fornuftig rekruttering. Derfor er anbefalingen fra ICES skudt helt over mål. Mindre kan gøre det, så bestanden kan få det endnu bedre. Der mangler,« ifølge Svend-Erik Andersen, «ganske enkelt de stabiliseringsmekanismer i forvaltningen, som kan sikre et bæredygtigt fiskeri. Det er her forvaltningsplanen spiller fallit«, afslutter Svend-Erik Andersen sin kommentar overfor FiskeriTidende.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening PO og FiskeriTidende.dk FiskerForum.dk