Fødevareminister glæder sig over fordobling af tobis-kvoter

  • Post category:Fiskeri

Tobisfiskeriet er et af de fiskerier, der kan blive særligt påvirket af Brexit, da en væsentlig del af fiskerimulighederne er i britiske farvande. Derfor arbejder den danske regering målrettet for at sikre en god fiskeriaftale med Storbritannien, der fastholder de danske fiskerimuligheder og tillader danske fiskere at fiske i britiske farvande.

Fortsæt med at læseFødevareminister glæder sig over fordobling af tobis-kvoter
Read more about the article Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget
Det er positive toner der lyder fra ICES, når de nu rapporterer Nordsøens rødspætter og tunger i topform og betydeligt flere end tidligere anslået af ICES selv

Langt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget

Ud over rådgivningen for rødspætter og tunger er der også foretaget justeringer af rådgivningen omkring torsk, kuller og jomfruhummer fiskeriet.

Fortsæt med at læseLangt flere rødspætter og tunger i Nordsøen end først antaget
Read more about the article Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed
Kommissionen foreslår afbalancerede kvoter, efter et forsigtigheds-princip, af fiskeriets muligheder i Østersøen for næste år 2020.

Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed

Forskere har imidlertid opdaget, at situationen er forværret og det derfor er nødvendigt med nye og afgørende tiltag for at genopbygge alle bestande og arter

Fortsæt med at læseØstersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed
Read more about the article Ny norsk kvote-opgradering: Denne gang er det for makrel
Forleden var det den norske kvote af tobis, der fik en gevaldig opjustering med 70.000 tons ekstra industrifisk i indeværende sæson. Nu er turen kommet til kvoten for makrel, der nu får mere end en fordobling, med 450.000 tons ekstra makrel ind på den norske kvotekonto.

Ny norsk kvote-opgradering: Denne gang er det for makrel

I ICES’s nye reviderede beregningsmetode er gydebestanden for makrel justeret op fra 2,35 millioner tons til 4,2 millioner tons.

Fortsæt med at læseNy norsk kvote-opgradering: Denne gang er det for makrel