Kamera på kuttere giver større fisk

Forsøg med kameraer på fiskekuttere, af blandt andet danske DTU-Aqua, viser, at systemet giver fiskerne incitament til at fange større fisk. Fødevareminister Henrik Høegh påpegede tirsdag overfor sine ministerkollegaer i Bruxelles, at netop kameraer og fangstkvoter, hvor fiskerne skal tage fangsten med i land bør blive en del af den forestående fiskerireform.

Fortsæt med at læse Kamera på kuttere giver større fisk

Østersø torsk på historisk niveau

  • Post category:Områder

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.

Fortsæt med at læse Østersø torsk på historisk niveau

EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk

  • Post category:Politik

Kommissionens forslag til den kommende fiskerireform vil efter alt at dømme indeholde et forbud mod discard – udsmid – af fisk. Henrik Høegh er meget tilfreds med, at den danske mærkesag ser ud til at blive en del af den kommende reform af fiskeripolitikken.

Fortsæt med at læse EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk

Visionskonferencen Akvakultur og Fiskeindustri

  • Post category:Akvakultur

Konferencen holdes på Nordsø Forskerpark d. 8. September 2010. Fødevareminister Henrik Høegh holder åbningstale. På konferencen vil visionerne for udbygning af akvakultur/opdrætssektoren i Nordjylland bliver fremlagt og debatteret. Målet er øget værditilvægst. ”Opdræts- og fiskeindustrien i Nordjylland afsætter i dag store mængder fisk helt eller delvist uforarbejdet og kan derfor gå glip af en betydelig indtjening.” Sådan udtrykker centerchef Lars Jøker, Teknologisk Instituts Center for Fiskeri og Miljøteknologi.

Fortsæt med at læse Visionskonferencen Akvakultur og Fiskeindustri