Ulovligt fiskeri afsløret i forbudt område i Kattegat

Ulovligt fiskeri afsløret i forbudt område i Kattegat

Fiskerikontrollen har afsløret et fartøj i færd med fiskeri i det lukkede område i Kattegat. Fartøjets tilladelse til at fiske vil blive inddraget i en måned.
For at beskytte torsken har de svenske og danske myndigheder helt forbudt fiskeri i et område af Kattegat. Men både svensk og dansk kontrol har konstateret ulovligheder og derfor er kontrollen intensiveret i området.

”Åbenbart har vi talt for døve ører, når en fisker nu igen overtræder det klare forbud mod at fiske i området i Kattegat. Fiskeriforbuddet er indført for at beskytte torsken. Jeg har besluttet at anmode Fiskeridirektoratet om at inddrage fiskeritilladelsen for det pågældende fartøj i en måned. Kontrolskibet har konstateret en klar overtrædelse, og ingen kan være i tvivl om, at den er grov”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Fiskeriloven giver mulighed for denne sanktion, og den benyttes også i andre fiskerier i forhold til klare overtrædelser, hvor det også er af betydning, at fartøjet ophører med en aktivitet, som er grov eller gentagen og til skade for fiskebestandene. Det er i de sidste måneder klart tilkendegivet, at hvis ulovlighederne fortsatte, kunne det føre til alvorligere sanktioner.

Det pågældende fartøj må derfor ligge til kaj i en periode og går glip af sine indtjeningsmuligheder. Den mængde fisk, som fartøjet har ret til at fange i den pågældende periode, inddrages også.