EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk

EU-Forbud på vej mod udsmid af fisk

Kommissionens forslag til den kommende fiskerireform vil efter alt at dømme indeholde et forbud mod discard – udsmid – af fisk. Henrik Høegh er meget tilfreds med, at den danske mærkesag ser ud til at blive en del af den kommende reform af fiskeripolitikken.
Fiskerikommissær Maria Damanaki lægger nu op til et forbud mod discard som en del af den reform af den fælles fiskeripolitik, der skal forhandles på plads i 2012. Biologer vurderer, at tusindvis af tons af gode fisk, hvert år bliver smidt døde tilbage i havet, fordi de ikke er af den rette størrelse eller art.

Fra dansk side har det haft højeste prioritet at få lavet et egentligt forbud mod udsmid. Det danske arbejde ser nu ud til at bære frugt. Fiskerikommissær Maria Damanaki har tirsdag inviteret de europæiske fiskeriministre til møde i Bruxelles under overskriften ”Møde om forbud mod discard”. Det fremgår af dagsordenen, at Kommissionen overvejer at indføre et forbud mod udsmid, som en del af den kommende reform.

”I Nordsøen viser tal, at op mod halvtreds procent af torskene bliver smidt døde ud i havet. Udsmid er til skade for både fiskebestanden, forbrugerne og fiskerne, og jeg er meget tilfreds med, at Kommissionen ser ud til at slå ind på den danske vej i arbejdet med reformen”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Kommissionen lægger op til, at et forbud mod udsmid skal følges af en ændret regulering af fiskeriet i form af den såkaldte ”danske model” med et skifte til fra landingskvoter til fangstkvoter. Det betyder, at fiskerne fremover skal lande, hvad de fanger og afskrive det på kvoterne. Fangstkvoter og forbud mod udsmid forventes gennemført gradvist gennem en overgangsordning.

”Det har været et stort problem i EU’s nuværende politik, at den ikke indeholder incitamenter, der gør noget ved udsmid af gode spisefisk. Et skifte til fangstkvoter vil sammen med et discardforbud give fiskerne en interesse i at fiske mere selektivt og skånsomt og vil samtidig give bedre viden om bestandene”, siger fødevareministeren inden mødet i Bruxelles.

Kommissionen forventes at komme med deres forslag til en fiskerireform inden sommerferien, og reformen skal være på plads inden udgangen af 2012, hvor den nuværende aftale om den fælles fiskeripolitik udløber.