Kameraer og DNA-tests til kontrol af discard-fisk
Med de nye EU-regler, der siden janaur i år kræver at fiskerne skal lande alle fisk, også de uønsket fangster, vil der ifølge DTU være brug for at udvikle nye kontrolmetoder, med for eksempel kameraer og DNA-analyser.

Kameraer og DNA-tests til kontrol af discard-fisk

Resultater fra et forsøg, hvor en række fiskefartøjer frivilligt fik installeret kameraovervågning, tyder på at kameraer ombord kan have en effekt. F.eks. når det gælder torsk, som fiskerne tidligere skulle smide over bord igen, hvis de havde opbrugt deres torskekvote.

Fortsæt med at læse
Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland
Man har anmodet om aktindsigt ved The Marine Management Organisation) (red. den engelske Fiskeristyrelse) omkring landingsforpligtelsen i 2018, som har vist at der fra januar til november sidste år, ikke er landet så meget som en eneste torsk i kategorien undermåler eller uønskede torsk.

Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland

Kasseringen eller udsmiddet fortsætter stort set ukontrolleret i fiskeriet over hele Storbritannien, med potentielt alvorlige konsekvenser for hele deres fiskerisektor, til følge.

Fortsæt med at læse

Håndhævelse af reglerne om landingsforpligtigelsen

Fiskerne har nu haft god tid til at omstille sig til den nye virkelighed med landings-forpligtigelsen i det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Både blandt fiskere og myndigheder har der været brug for en periode til at vænne sig til de ændrede regler og de praktiske udfordringer for fiskeriet. Den store omvæltning har berettiget en forholdsvis lang indkøringsfase med vejledning og information til fiskerne. Men som det var tilfældet i de fiskerier, hvor landingsforpligtigelsen trådte i kraft tidligere end 2016, må der også i det demersale fiskeri komme et tidspunkt, hvor vejledning om de nye regler afløses af pligten til at følge selvsamme regler.

Fortsæt med at læse