Read more about the article Kystfiskerprojekt genudsætter små torsk og vurderer på overlevelsen
Til foråret begynder Ålborg Universitet sammen med FSK-PO på et projekt, der skal se på overlevelsen af torsk, der genudsættes fra garn.

Kystfiskerprojekt genudsætter små torsk og vurderer på overlevelsen

Projektet er en fortsættelse af et lignende projekt, der blev afsluttet i 2018. Her viste forskerne fra Ålborg Universitet, at overlevelsen af rødspætter var 100 %, når de blev genudsat efter fangst i garn og knap 90% i snurrevodsfiskeriet

Fortsæt med at læseKystfiskerprojekt genudsætter små torsk og vurderer på overlevelsen
Read more about the article Kameraer og DNA-tests til kontrol af discard-fisk
Med de nye EU-regler, der siden janaur i år kræver at fiskerne skal lande alle fisk, også de uønsket fangster, vil der ifølge DTU være brug for at udvikle nye kontrolmetoder, med for eksempel kameraer og DNA-analyser.

Kameraer og DNA-tests til kontrol af discard-fisk

Resultater fra et forsøg, hvor en række fiskefartøjer frivilligt fik installeret kameraovervågning, tyder på at kameraer ombord kan have en effekt. F.eks. når det gælder torsk, som fiskerne tidligere skulle smide over bord igen, hvis de havde opbrugt deres torskekvote.

Fortsæt med at læseKameraer og DNA-tests til kontrol af discard-fisk
Read more about the article Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland
Man har anmodet om aktindsigt ved The Marine Management Organisation) (red. den engelske Fiskeristyrelse) omkring landingsforpligtelsen i 2018, som har vist at der fra januar til november sidste år, ikke er landet så meget som en eneste torsk i kategorien undermåler eller uønskede torsk.

Landingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland

Kasseringen eller udsmiddet fortsætter stort set ukontrolleret i fiskeriet over hele Storbritannien, med potentielt alvorlige konsekvenser for hele deres fiskerisektor, til følge.

Fortsæt med at læseLandingsforpligtelsen overholdes hverken af Storbrittanien eller Skotland

Den traditionelle trawlpose giver uhensigtsmæssigt mange »BMS fisk« i Østersøen

Istedet har et forsøg med et trawl, hvor maske-størrelsen var 110 mm i sommers, omkring Bornholm været en succes. Her havde trawleren R 218 »Judith Bechmann« et forsøgsfiskeri med tre medarbejdere fra DTU ombord, et betydeligt bedre resultat end det traditionelle trawl. Man fik her 1200 kg torsk i lasten og kun en discard på mindre end 6 kg.

Fortsæt med at læseDen traditionelle trawlpose giver uhensigtsmæssigt mange »BMS fisk« i Østersøen