Kystfiskerprojekt genudsætter små torsk og vurderer på overlevelsen
Til foråret begynder Ålborg Universitet sammen med FSK-PO på et projekt, der skal se på overlevelsen af torsk, der genudsættes fra garn.

Kystfiskerprojekt genudsætter små torsk og vurderer på overlevelsen

Til foråret begynder Ålborg Universitet sammen med FSK-PO på et projekt, der skal se på overlevelsen af torsk, der genudsættes fra garn. Projektet støttes af EUs Hav- og Fiskerifond samt Miljø og Fødevareministeriet, skriver Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri på deres hjemmeside. 

Som en indskudt bemærkning fra FiskerForum.dk, har mange fiskere de senere år stillet sig tvivlende og undrende overfor EU-kravet om, at ilandbringe alle fangede fisk, selv små fisk og yngel. Dette til stor frustration for fiskerne, for hvorfor ikke lade de små overleve, hvor man i forvejen ved at overlevelsesgraden er høj, så man sidenhen kan fiske på dem igen. Alt andet virker som et kæmpe ressourcespild og derfor syntes EU’s landingsforpligtelse også unødvendig og meget bureaukratisk på mange i fiskerierhvervet.

Det er som FSK skriver, så kan det ikke undgås, at fiskerne nogle gange får fisk med op i nettet, som er for små i forhold til de fastsatte mindstemål. Men hvis overlevelsen er stor, så kan en genudsætning af de små fisk komme på tale og de vil så igen bidrage til vækst i bestanden.

Projektet er en fortsættelse af et lignende projekt, der blev afsluttet i 2018. Her viste forskerne fra Ålborg Universitet, at overlevelsen af rødspætter var 100 %, når de blev genudsat efter fangst i garn og knap 90% i snurrevodsfiskeriet. Under disse forsøg udførte forskerne et mindre forsøg med overlevelsen af torsk fanget i garn.

Og her observerede de en meget høj overlevelse. Derfor vil forskerne nu gennemføre mere omfattende forsøg, for at se om også torsk fanget af kystfiskere bør kunne genudsættes.

Landingsforpligtelsen
Fiskeripolitikken i EU pålægger fiskerne at tage alle de fisk med i land som de fanger. Det er en konsekvens af det forbud imod udsmid som EU landene har besluttet, og som siden er blevet gradvist indført i de forskellige fiskerier i EU. Fra 1. januar 2019 gælder forbuddet i alle kvotebelagte EU fiskerier. Der er dog undtagelser.

Fiskerne kan nemlig få lov til at sætte fisken ud igen, hvis der er dokumentation for en høj overlevelse. På baggrund af resultaterne der viste 100 % overlevelse for rødspætter, er der i dag tilladt for fiskere, der fisker rødspætter med garn og snurrevod i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen, at genudsætte rødspætterne igen.

Det er godt nyt for bestanden. For selvom garn og snurrevod har en lille bifangst, betyder muligheden for at genudsætte fiskene, at de kan komme tilbage i havet og bidrage til bestandene.