Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat

Idet den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med lørdag den 28. november 2020.

Fortsæt med at læse Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen kommer med præcisering af Østersø kompensationen – men den rækker som en..

Fiskeritidende.dk’s havde fredag den 13. november 2020 bragt en artikel omkring Østersø kompensationen under overskriften - Østersø: Hver 4. fisker får ingen kompensation - Til denne artikel har Fiskeristyrelsen ønsket at knytte en kommentar.

Fortsæt med at læse Fiskeristyrelsen kommer med præcisering af Østersø kompensationen – men den rækker som en..

Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Det er en gruppe forskere fra Havforskningsinstituttet i Bergen, der på baggrund af Norges forventede udbygning af havvindmølleparker, nu råber vagt i gevær og anbefaler grundige forundersøgelser, helt op til 3 år, inden et havområde udlægges til havvind.

Fortsæt med at læse Forskere anbefaler grundige forundersøgelser inden vindmølle-udbygningen til havs

Færøerne: Sildefiskerne rigger om til fiskeriet efter blåhvilling

De færøske industritrawlere, har nu alle rigget om til fiskeriet efter blåhvilling. Den lille pelagiske stimefisk, kendetegnende med en lang slank og blank krop med et blåviolet skær. Den har et udpræget underbid med en sort gælle- og mundhule, der også har givet den navnet sortmund.

Fortsæt med at læse Færøerne: Sildefiskerne rigger om til fiskeriet efter blåhvilling

Fiskeriteknolog bliver professor på DTU

Det er Ludvig Ahm Krag ved DTU Aqua der er udnævnt til professor, hvor han står i spidsen for forskningsgruppen i fiskeriteknologi. Et arbejde der har bragt den tidligere seniorforsker hen til udnævnelsen som professor i innovation af fiskeredskaber.

Fortsæt med at læse Fiskeriteknolog bliver professor på DTU