Rationsfiskeriet efter sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket.
fiskeristyrelsen

Rationsfiskeriet efter sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket.

Idet den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med torsdag den 24. september 2020.

Fortsæt med at læse Rationsfiskeriet efter sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er opfisket.
Greenpeace slipper – men fiskerne straffes
Foto: JP Langer - FiskeriTidende.dk

Greenpeace slipper – men fiskerne straffes

Nogenlunde sådan er opfattelsen af den Greenpeace-aktion, der i disse dage udspiller sig i Nordsøen, nærmere bestemt Doggerbanke. Her dumper Greenpeace tonstunge granitsten på havbunden, for at hindre lovlydige fiskere i at fiske med trawl.

Fortsæt med at læse Greenpeace slipper – men fiskerne straffes

Kystfiskerne mangler fisk

De fiskere der fisker på MAF-licens i den Vestlige Østersø, har ikke flere torsk til resten af året. Rationerne i ordningen er brugt, og der er meget lidt torsk til leje, med meget høje lejepriser til følge.

Fortsæt med at læse Kystfiskerne mangler fisk

Skagen-fisker køber hummer-trawler fra Strandby

Det er fisker og skipper Kim Eggert Nielsen fra Skagen der nu tager skridtet videre og køber FN 461 »Magnus« fra Strandby. Fra træ til stål og fra ældre til yngre, som samlet set giver de bedste og mest optimale forhold i det fortsatte jomfruhummer-fiskeri, for den nordjyske skipper. 

Fortsæt med at læse Skagen-fisker køber hummer-trawler fra Strandby