Sild og brisling i Østersøen er nu MSC-certificeret

Fiskeriet efter sild og brisling i den centrale og østlige Østersø er blevet certificeret som bæredygtigt og er nu en del af MSC-programmet. Dette fiskeri lever nu op til de skrappe krav i MSCs standarden, hvilket betyder at bestandene betegnes som levedygtige og at fangstmetoderne er bæredygtige, med kun en minimal indflydelse på havmiljøet.

Fortsæt med at læse Sild og brisling i Østersøen er nu MSC-certificeret

Bemærk: Ændring i vejledningen om nye selektive redskaber i Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt en revideret vejledning vedr. nye selektive redskaber i Kattegat, da der i den senest udsendte vejledning havde indsneget sig en fejl, som har betydning for de fartøjer i Kattegat, der ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering i 2020.

Fortsæt med at læse Bemærk: Ændring i vejledningen om nye selektive redskaber i Kattegat

Bornholm: Fru Miljøminister – det med sælerne er en ommer

Op til generalforsamlingen har der været flere fiskere der har stillet spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig blev af de mange »sæl-løfter« under sidste valgkamp. Løfter der blev fremsagt af vores nuværende miljøminister og øens egen spidskandidat for socialdemokratiet, Lea Wermelin, der næsten havde sælerne i Østersøen som første og vigtigste punkt på hendes valgprogram.

Fortsæt med at læse Bornholm: Fru Miljøminister – det med sælerne er en ommer
Tilskud: Der ydes nu økonomisk støtte til torske- og sildefiskere i Østersøen
fiskeristyrelsen

Tilskud: Der ydes nu økonomisk støtte til torske- og sildefiskere i Østersøen

I perioden fra den 1. juli til og med den 12. august 2020 kan erhvervsfiskere med A-status og erhvervsfiskerselskaber nu søge om kompensation for tabte indtægter som følge af kvotereduktionerne for torsk og sild i Østersøen 2020.

Fortsæt med at læse Tilskud: Der ydes nu økonomisk støtte til torske- og sildefiskere i Østersøen

Bent Bro bliver ny konsulent for Fiskeriskolen

Fiskeriskolens nye konsulent for efteruddannelse og udvikling af kompetencecentret til det blå Danmark, Bent Bro, er uddannet revisor og han har arbejdet med fiskeriet og det blå erhverv i 40 år. Han har de seneste 35 år været konsulent på fiskeriforeningen i Thyborøn.

Fortsæt med at læse Bent Bro bliver ny konsulent for Fiskeriskolen