Opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
fiskeristyrelsen

Opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Idet den afsatte mængde af mørksej til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (2C3A4) på MAF-vilkår med virkning fra og med torsdag den 17. juni 2021.

Fortsæt med at læse Opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Danske trawlere fanger ikke kun fisk, men også »havfald«

I mellem 5 og i nogle tilfælde helt op til 20 procent af fangsterne fra de danske trawlere, er i dag alt andet end fisk - det er »havfald«, som fiskerne frivilligt tager med ind til kajen og lander i Havnen som enten genbrug, deponi eller til forbrændingen. Det sker med behørigt hensyn til miljøets, men også for naturens og fiskernes egen skyld.

Fortsæt med at læse Danske trawlere fanger ikke kun fisk, men også »havfald«

Dansk Akvakultur overleverer plan for bekæmpelse af IHN-virus til fødevareministeren og Fødevarestyrelsen

Fiskeopdrætternes brancheforening, Dansk Akvakultur, har i dag overleveret et forslag til en plan for bekæmpelse af fiskesygdommen IHN til Fødevarestyrelsen og fødevareministeren. Planen indeholder en række konkrete initiativer.

Fortsæt med at læse Dansk Akvakultur overleverer plan for bekæmpelse af IHN-virus til fødevareministeren og Fødevarestyrelsen

For første gang undersøges dyrevelfærd i fiskeriet

Et nyt forskningsprojekt, vil fiskere og forskere undersøger hvordan milliarder af fisk dør ved fiskeri. Målet er at belyse, hvordan fisk dør i forbindelse med trawlfiskeri i de frie vandmasser, og om fangstmetoderne kan udvikles til at understøtte en mere human aflivning af fiskene.

Fortsæt med at læse For første gang undersøges dyrevelfærd i fiskeriet