DR’s sammenblanding minder mere om en god gang fiskefars

DR’s sammenblanding minder mere om en god gang fiskefars

Danmarks Radio skriver i en artikel, at fiskerne kritiserer videoovervågning – men at de smider en stadig større andel torsk ulovligt over bord. Det står der virkeligt – længere væk fra sandheden kan man næsten ikke komme.

Som fisker må man lige knibe sig selv i armen og tjekke datoen for denne overskrift, som kunne være skrevet for over ti år siden, men Nej – der står højt og larmende den 10. februar 2020. på DR Regionale nyheder for Nordjylland.

Se DR’s artikel her

Og hold da så ellers op – her må man som fisker ligge øre til påstanden om, at man high grader torsk i en bifangstkvote, når der slæbes efter jomfruhummer i Kattegat. HaHa undskyld mig..

Det indtryk får man, når DR’s journalister Søren K. Nielsen og Søren Flytkjær, godt og grundigt blander fiskeriets mange ugennemskuelige og ugennemsigtige regler på området og får blandet udsmid af torsk sammen med videoovervågning i Kattegat.

Påstanden lød, for hver 100 kilo fanget torsk, ryger 12 kilo tilbage i havet igen, viser de nyeste tal. Tal som DTU Aqua har lavet for DR Nyhederne. Her har man fået et data-udtræk, der bekræfter at danske fiskere i større omfang smider de mindste torsk tilbage i havet, selvom det er i strid med EU’s regler. For fiskene overlever nemlig ikke turen tilbage i havet. (red. Det er kun de små torsk som DTU mærker, der overlever – alle andre små torsk som fiskerne genudsætter dør. (læs ironien heri)).

Hele landingsforpligtelsen har mange modstandere i fiskeriet, for hvor er fornuften i at ilandbringe levedygtige små fisk og yngel til destruktion, når man i stedet og for en stor parts vedkommende kan overleve en nænsom genudsætning. Logikken her er svær at få øje på. Men ikke desto mindre, er det denne regel som en ærekær cheffiskerikonsulent i DTU Jørgen Dalskov henviser til, når talen kommer ind på bestanden af torsk, der bliver mindre og mindre. Og ifølge chefkonsulenten nærmest alene skyldes overfiskeri der presser bestandene udover det normale. (Dette er sagt i dag den 10. februar 2020, hvor fiskeriet nærmest er overkontrolleret og er kvotebelagt, et fiskeri der for over 90 procents vedkommende er MSC certificeret som bæredygtigt og skånsomt, men som alligevel af en DTU konsulent bliver betegnet som overfiskeri) – er der ingen regler for hvad man kan tillade sig at beskylde folk for. Et helt erhverv bliver lagt for had og bliver beskyldt for kriminelle handlinger af en cheffiskerikonsulent, der misvisende har fået flettet fiskeri ind i sin titel, men som åbenbart ikke skyr nogen midler for at miskreditere det erhverv, han selv lever af.

Fiskerne tjener nemlig ikke så mange penge på små torsk som de store torsk, lyder påstanden fra DTU, så derfor er det billigere for fiskerne at smide de små fisk over bord igen. Den skal næsten have lov at stå lidt – helt alene..

I samme artikel afviser og tilbageviser fiskerne og fiskeriformanden for Danmarks Fiskeriforening disse uhyrlige påstande, men det bider ikke på DTU folkene, der nok mere meler egen kage, så de i fremtiden kan få en endnu større del af kagen når EU’s Fiskerifond (EHFF) skal uddele midler til mere kontrol og mere forskning i fiskeriet.