DFPO: Tvungen kameraovervågning i Kattegat er helt ude af proportioner

Fiskeristyrelsens evaluering af kameraprojektet i Kattegat viser, at bifangsten af torsk er minimal. Derfor er påtvungen kameraovervågning i dansk fiskeri klart overdrevet. Danmarks Fiskeriforening DFPO har længe gjort opmærksom på, at mængden af bifangst af torsk i fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat er minimal.

Fortsæt med at læseDFPO: Tvungen kameraovervågning i Kattegat er helt ude af proportioner

Evalueringsrapporten ”Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat

Der ligger nu en samlet evaluering af projektet klar. Evalueringsrapporten »Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat« er nu færdig. Rapportens hovedkonklusion er, at kamera-dokumentation er en effektiv kontrolform, navnlig til dokumentation af fangst og dermed overholdelse af landingsforpligtigelsen.

Fortsæt med at læseEvalueringsrapporten ”Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat