Trawlkamera øger indtjeningen og gør fiskeriet med trawl miljø-skånsomt samt mere selektivt

Det er ikke mindre end en lille revolution, der er sket med dansk fiskeris mest udbredte fiskemetode - trawlfiskeriet. Her bruger man nu en ny kamerateknologi der kan gøre trawlfiskeriet langt mere skånsomt og lønsomt, når skipper ombord, direkte på sin monitor i styrhuset, kan følge hvilke fiskearter og størrelser der svømmer ind i trawlet.

Fortsæt med at læseTrawlkamera øger indtjeningen og gør fiskeriet med trawl miljø-skånsomt samt mere selektivt

Kamerakompromis giver ikke flere torsk, men skulle gerne give fiskerne fred og ro

Den overordnede holdning i fiskerierhvervet er, at kameraovervågningen ikke kommer til at gøre den store forskel for torskebestanden, men håbet er istedet, at det vil give fiskerne fred og ro samt noget friere rammer, til et frit valg af redskaber samt lempelser af kontrollen og regelforenklinger.

Fortsæt med at læseKamerakompromis giver ikke flere torsk, men skulle gerne give fiskerne fred og ro

Trussel om retssag – fik Fiskeristyrelsen til at trække hørings-krav om elektronisk monitorering tilbage

Trods en stiltiende aftale mellem Læsø-fiskerne, om at man ikke fra styrelsens side, ville sende breve i utide, mens der fortsat forhandles om placeringen af den elektroniske monitorering ombord på de forskellige hummerbåde i Kattegat. Så sendte Fiskeristyrelsen alligevel et brev afsted i utide.

Fortsæt med at læseTrussel om retssag – fik Fiskeristyrelsen til at trække hørings-krav om elektronisk monitorering tilbage