MEP Pernille Weiss (K) fik klarhed over fiskernes stress-faktor og udfordringer

Det kan sikkert ikke komme bag på de fleste, at overvågning stresser og for fiskernes vedkommende er det ikke kun den kommende kameraovervågning der stresser, men i lige så høj grad Fiskerikontrollens overimplementering af EU-reglerne, som de nidkært efterlever langt længere end EU-lovens bogstav.

Fortsæt med at læseMEP Pernille Weiss (K) fik klarhed over fiskernes stress-faktor og udfordringer

Forståelsespapir i fiskeriet er det endegyldige farvel til det frie fiskeri

  • Post category:Nyheder

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) forsikrer dog, at man fortsat kæmper imod statslig kameraovervågning, mens andre fiskere istedet kalder fiskeriforeningens slappe og opgivende holdning overfor Fiskeristyrelsens statskontrollerede kamerastyring af fiskeriet, for overordnet veg og helt imod medlemmernes ønsker.

Fortsæt med at læseForståelsespapir i fiskeriet er det endegyldige farvel til det frie fiskeri

DFPO forsikrer at man fortsat kæmper imod kameraovervågning

Danmarks Fiskeriforening ved formand Svend-Erik Andersen siger i en kommentar til aftalen om elektronisk Monitorering, som blev præsenteret søndag eftermiddag i Strandby. »Desværre har vi ikke kunnet rokke ved flertallet blandt partierne i Folketinget omkring kameraovervågning. Men vi er lykkedes med en plan i to faser, hvor første fase er med ca. 12 frivillige fartøjer, som skal prøve med kameraer ombord i et år, hvorefter projektet skal evalueres grundigt, inden fase to eventuelt sættes i gang.«

Fortsæt med at læseDFPO forsikrer at man fortsat kæmper imod kameraovervågning