Danmarks Radio agerer Regeringens forlænget arm omkring elektronisk monitorering

Danmarks Radio agerer Regeringens forlænget arm omkring elektronisk monitorering

For journalisterne fra DR Søren K. Nielsen og Søren Flytkjær skriver i artiklen »Fiskerne kritiserer videoovervågning..« at netop videoovervågning kan være løsningen på det som Fiskeristyrelsen ser som »en ikke særlig effektiv kontrol af udsmid og overholdelse af landingsforpligtelsen.«

Reglerne kræver, som DR’s journalister ganske rigtigt skriver, at alle fisk – store som små – skal med i land for at undgå ressourcespild. Det er Fiskeristyrelsen der fører kontrol med fiskernes udsmid og ilandbringelse af fiskene, men de udstedte i 2018 kun to bøder for overtrædelse af reglerne. (Det skulle ellers få de fleste til at række hænderne i vejret og fejre at reglerne overholdes.)

Men istedet er Fiskeristyrelsens Nanna Møller, kendt fra protest-mødet i Aalborg, citat: »Vi kan kun se det sidste træk af fisk og det er ikke en særlig effektiv kontrol, men den måde, vi i dag kan kontrollere på. På anbefaling, vil Regeringen derfor indføre kameraovervågning af torskefiskeriet i Kattegat i løbet af i år og næste år. (red. for at beskytte en truet torskebestand – en bestand som chefkonsulent Jørgen Dalskov DTU ellers fornyligt i en DR P1 Orientering, påstod ikke havde det så ringe endda og samtidig var i vækst) ja – undskyld – men ved den ene hånd overhovedet hvad den anden hånd laver. Kommunikationen mellem DTU og Fiskeristyrelsen kunne efter dette godt have brug en bedre dialog.

International fiskerirådgiver Mogens Schou har ret – selvfølgelig er den elektroniske monitorering (red. kameraovervågning) den eneste skudsikre måde at kontrollere fiskeriet på. En uhyre effektiv måde, hvor kameraerne viser, hvad der kommer ombord af fisk på fartøjet. De viser sorteringen af fiskene og viser, om der bliver smidt fisk ud, som ikke må smides ud.

Men – er det den vej vi vil gå ? – for hvad vil familien Danmark egentlig sige til at få et Taxa-kamera installeret i alle privat biler i Danmark og en GPS overvågning, der registrerer alt fra hvad man laver i bilen til hvor bilen befinder sig. Samtidig kunne man lige indfører automatisk fartkontrol i bilen, så man kunne udskrive bøder automatisk ved enhver fartovertrædelse og ligeledes indfører zoneopdeling af Danmark, hvor man elektronisk skal registrerer sig ved rejsens start, hvor man er på vej hen og også forklare hvorfor man krydser en zoneopdeling samt ikke mindst, når rejsen afsluttes, fortælle formålet med rejsen. Fuldstændigt som fiskerne er udsat for i dag. Bureaukratisk og overformynderi af værste skuffe. Men er det sådant et samfund vi ønsker – et samfund der nok mere minder om det tidligere DDR (Deutsche Demokratische Republik) Erik Honecker ønskestat, hvor alle kontrollerer alle og mistilliden stortrives. Men hvor bliver arbejdsglæden af og lysten til nye initiativer, når man til stadighed bombarderes med nye snærrende regler og lov-forordninger, der mere kvæler lysten til arbejde end til at fremme den.

Fiskeriet er et frit erhverv, det syntes de fleste der har valgt det, men på det seneste har det taget mere karakterer af et erhverv, der er tæt på at kollapse, da en ideologisk rød tankegang er ved at kvæle erhvervet istedet for at løfte det. En ideologi der historisk ikke har vist sig »bæredygtig«, men som nu ser ud til at vinde over Fiskeriet. Et fiskeri der årligt tjener milliarder ind til familien Danmarks »privatøkonomi«, som er med til at financierer vores velfærdsstat med store indtægter, men som nu ligger underdrejet og vingeskudt pga. fejlagtige politiske beslutninger, der får fiskerierhvervet til at bukke under.

Dette er en krig på ideologi, men desværre også en krig med en fiskerikontrol og en styrelsen, der ønsker mere magt og mere økonomi til at knægte erhvervet, som i deres øjne forsat består af forbrydere og kriminelle. Forstå det hvem der kan.