Torsk til nytår og de næste mange år

Torsk til nytår og de næste mange år

Der er også i år mulighed for friskfanget nytårstorsk på middagsbordet. Danske fiskere har nemlig endnu ikke opfisket dette års kvoter. Fødevareministeriet arbejder på at fremtidssikre den fine spisefisk bl.a. ved redskaber, der frasorterer små torsk
De danske torskekvoter er her i december måned endnu ikke opfisket. I den udstrækning vejret tillader det, vil danske fiskere kunne sejle på havet for at fiske torsk i de sidste dage frem mod nytår. Der er torsk til mange danskere tilbage på den danske kvote i både Østersøen, Skagerrak og Nordsøen.

”Torsk er sund og lækker mad, og den klassiske nytårstorsk med æg, peberod og rødbeder er efter min mening en fremragende spise. Jeg er dog ikke kun optaget af, hvordan vi sikrer forbrugerne gode fisk i dag. En vigtig del af vores indsats handler om, hvordan vi fremtidssikrer torskebestandene”, siger fødevareminister Henrik Høegh.

I alle farvandene omkring Danmark forvaltes torskebestandene på grundlag af flerårige planer. Udviklingen er på rette vej i fx Østersøen, hvor bestandene er i fremgang. I andre områder er der på trods af flerårige planer stadig meget at gøre. Det ser således ikke godt ud i Kattegat, hvor bestanden de senere år er gået meget tilbage.

”Vi har iværksat en plan til beskyttelse af torsken, der blandt andet indeholder etablering af lukkede områder for fiskeri, som det er sket i Kattegat og udvikling af selektive redskaber, der gør, at fiskerne kan fiske andre arter uden at fange torsk. Tiltagene skal være med til at sikre, at også kommende generationer kan få torsk på middagsbordet”, siger Henrik Høegh.

Fødevareministeriet har under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram netop ydet tilskud på 5 mio. kroner til et projekt, som har til formål at udvikle fiskeredskaber, der kan øge fiskeriet af jomfruhummer uden at øge bifangsten af torsk.