Turbo på TripleNine Pharma A/S

Turbo på TripleNine Pharma A/S

TripleNine’s datterselskab er blevet yderligere styrket med en forhøjelse af aktiekapitalen til 25 millioner kroner.
– Vi besluttede sidste år at udskille ekstraktionsanlægget i et selvstændigt aktieselskab med henblik på at finde nogle samarbejdspartnere, der ville være med til at udvikle selskabets produktion af phospholipider til brug i helsekost, fortalte TripleNine’s bestyrelsesformand, Erik Bonde Pedersen, på selskabets ordinære generalforsamling.

Aktieselskabet, som hedder TripleNine Pharma A/S, blev stiftet d. 30. oktober 2009 med en aktiekapital på 500.000 kr., og aktiekapitalen er efterfølgende forhøjet til 25 millioner kr. med TripleNine Fish Protein som eneejer.

Pharma udfører lønarbejde for TripleNine Fish Protein omkring dioxinrensning af fiskeolie og fiskemel, og samtidig hermed arbejdes der på at få nogle af Pharma’s aktiviteter fødevaregodkendt.

Tålmodighed og papirarbejde
TripleNine Fish Protein har et større varelager af teknisk olie, som kræver behandling i Pharma for at kunne sælges, og den værdistigning, den tekniske olie herved får, betaler driften af Pharma.

– Så det er med andre ord omkostningsneutralt for TripleNine Fish Protein at drive Pharma de næste par år. Og der skulle inden da gerne være fundet en samarbejdspartner, som ønsker at købe sig ind i selskabet, siger Erik Bonde Pedersen, der pointerer, at TripleNine Fish Protein dog fortsat ønsker at beholde omkring halvdelen af selskabet.

Han konstaterer, at det kræver tålmodighed og en masse papirarbejde at få virksomheden og dens processer fødevaregodkendt, og dette er blot et af kravene for at komme i gang inden for salg af firmaets produkter til helsekost.

Pharma har udført lønarbejde for TripleNine Fish Protein i 2009/10, og Pharma kommer ud af året med et overskud på 1,8 millioner kr., som overføres til egenkapitalen.