Bilag 6 – Ændring af reguleringen af visse fiskerier

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer og FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne
Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer og FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne.

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne for Mindre Aktive Fartøjer

De aktuelt gældende rationer forhøjes således det fra den 1. juli 2013 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.700 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.100 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 8.500 kg

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne

Der genåbnes for FKA-rationsfiskeri således det med fartøjer, for hvilke der søgt og opnået tilladelse hertil med virkning fra mandag den 19. august 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 500 kg rødspætter pr. kalenderuge.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 16. august 2013