Ulovligt ålefiskeri afsløret i Mariager Fjord

Ulovligt ålefiskeri afsløret i Mariager Fjord

NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører gennemførte torsdag en kontrolaktion mod ulovligt ålefiskeri i Mariager Fjord. I alt fandt kontrollørerne 50 ulovlige fælder og 13 ruser, der var sat ud for tidligt.
NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører gennemførte i går en kontrolaktion mod ulovligt ålefiskeri i Mariager Fjord og fandt både 50 ulovlige fælder, men også 13 ruser der var sat ud, før det er tilladt at fiske ål i Mariager Fjord.
De 50 ulovlige fælder fandt kontrollen på en strækning mellem Hadsund og Lergraven. Kontrollørerne har taget fælderne i bevaring, men det har ikke været muligt at spore deres ejer.

”Det er desværre udbredt at fiske ål med ulovlige fælder, og vi ser ganske alvorligt på det, da ål er udrydningstruet. 50 ulovlige fælder er mange, og det kan sagtens være, at ejeren havde salg for øje. Jeg vil gerne opfordre til, at man kun køber ål hos fiskehandleren, ” siger vicefiskeriinspektør Claus Wille.

For tidligt ålefiskeri
Udover de 50 ulovlige fælder fandt fiskerikontrollørerne 13 åleruser, der var sat ud for tidligt i et område vest for Hadsund.

I perioden fra 10. maj – 15. august er det forbudt at fiske med ruser i Mariager Fjord for at beskytte ålene. I Mariager Fjord gælder forbuddet 15 dage længere end i resten af Danmark.

NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører havde formodninger om, at nogle fiskere ville tyvstarte ved at sætte ruser ud i dagene op til 16. august, hvor det vil være tilladt at fiske ål i Mariager Fjord. Derfor gennemførte NaturErhvervstyrelsen en kontrolaktion i Mariager Fjord – lige som styrelsen tidligere gennemførte en større kontrolaktion langs udvalgte kyster på Fyn, i Sønderjylland samt på Sjælland og Lolland-Falster, lige før der blev åbnet op for ålefiskeriet her.

Ulovligt og ukollegialt
”Nogle fiskere kan se en fordel i at sætte deres ruser ud, før det bliver lovligt, da de så kan få de bedste fiskepladser. Men en tyvstart med rusefiskeriet har flere konsekvenser, for det betyder en større fangst af de truede ål, samtidig med at det også er ukollegialt over for de, der følger reglerne. Så vores kontrolindsats beskytter både ålene og sikrer, at der er ens vilkår for alle,” siger vicefiskeriinspektør Claus Wille.

Straffen for at tyvstarte med rusefiskeriet vil normalt være en bøde på 2.500 kr., konfiskation af ruserne samt en frakendelse af rettigheden til at fiske i en periode på seks måneder.

Fra i dag er det igen tilladt at fange ål med ruser i Mariager Fjord.

Fakta
Danmark har sammen med de andre EU-lande indført regler, der skal reducere fiskeriet efter ål. I Danmark er det bl.a. gjort ved at indføre et forbud for rusefiskeri for landets ca. 33.000 fritidsfiskere i perioden 10. maj – 31. juli. I Mariager Fjord er forbuddet for rusefiskeri udvidet med 15 dage.