Da de folkevalgte mistede jordforbindelsen og blev kvotekonger
Folketingets fiskeriordfører, der nu løber fra indgåede aftaler og dermed tilsyneladende fuldstændigt har mistet jordforbindelsen og gjort sig selv til kvotekonger

Da de folkevalgte mistede jordforbindelsen og blev kvotekonger

Efter et kort og nærmest hemmeligt forhandlingsforløb, som på intet tidspunkt indebar dialog eller drøftelse med fiskerisektorens repræsentanter, har partierne aftalt, at fiskerettigheder med en potentiel værdi på over 400 mio. kr. skal sælges på statslige auktioner.

Fortsæt med at læse Da de folkevalgte mistede jordforbindelsen og blev kvotekonger
Danmark har fået 11 nye øer, mens andre er sunket i havet
Fiskevandet omkring Danmark er de seneste tre år blevet mindre, dog kun marginalt. For Danmark har fået føjet 11 nye øer til sit rige.

Danmark har fået 11 nye øer, mens andre er sunket i havet

  • Post Category:Miljø

De færreste danskere tænker over, at Danmark forandrer sig hver eneste dag. Noget af kysterne forsvinder, mens nyt land dukker op andre steder.

Fortsæt med at læse Danmark har fået 11 nye øer, mens andre er sunket i havet
Gennemsnitlige afregningspriser for 2018
De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

Gennemsnitlige afregningspriser for 2018

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt.

Fortsæt med at læse Gennemsnitlige afregningspriser for 2018

NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

  • Post Category:Nyheder

Navneændringen sker for at undgå navnelighed med andre styrelser og for at få mest mulig klarhed om styrelsens kerneopgaver og brugere. Det er netop vilkårene for landbrugs- og fiskerierhvervene, der er styrelsens primære fokus – både i et udviklings- og eksportperspektiv.

Fortsæt med at læse NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Tobis er ubestridt Danmarks vigtigste proteinfisk

Den lille industrifisk, som har så stor samfundsøkonomisk betydning og effekt, at selv en mindre reduktion i kvoten, umiddelbart kan aflæses på driftsresultatet i de større danske fiskerihavne, hos både fiskere, forarbejdningsindustrien og de fiskerelaterede serviceerhverv samt havnene selv, har de sidste dage været midtpunkt i en større international konference i København.

Fortsæt med at læse Tobis er ubestridt Danmarks vigtigste proteinfisk

Tilskud til Investeringer i Fiskerfartøjer 2017 starter 1. februar 2017

  • Post Category:Nyheder

Du kan søge om tilskud til investeringer og udstyr om bord på et fiskerfartøj. Formålet er, at fiskeriets indvirkning på havmiljøet bliver mindre, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Desuden skal ordningen være med til øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten.

Fortsæt med at læse Tilskud til Investeringer i Fiskerfartøjer 2017 starter 1. februar 2017

Fiskeristatistisk Årbog 2015

  • Post Category:Nyheder

NaturErhvervstyrelsen har netop udsendt »Fiskeristatistisk Årbog 2015«. En bog som indeholder data over det danske fiskeri, dansk akvakultur og om den danske fiskeindustri.

Fortsæt med at læse Fiskeristatistisk Årbog 2015

NaturErhvervstyrelsen sylter klagesager

  • Post Category:Nyheder

Business Consult International medvirkede ved ansøgning om støtte til 2 kystfiskerprojekter under puljen »Afsætningsfremme 2015«. De blev af NaturErhvervstyrelsen erklæret støtteberettigede, men modtog ikke støtte, da de begrænsede midler tilfaldt projekter med højere prioritering.

Fortsæt med at læse NaturErhvervstyrelsen sylter klagesager