Da de folkevalgte mistede jordforbindelsen og blev kvotekonger
Folketingets fiskeriordfører, der nu løber fra indgåede aftaler og dermed tilsyneladende fuldstændigt har mistet jordforbindelsen og gjort sig selv til kvotekonger

Da de folkevalgte mistede jordforbindelsen og blev kvotekonger

Efter et kort og nærmest hemmeligt forhandlingsforløb, som på intet tidspunkt indebar dialog eller drøftelse med fiskerisektorens repræsentanter, har partierne aftalt, at fiskerettigheder med en potentiel værdi på over 400 mio. kr. skal sælges på statslige auktioner.

Fortsæt med at læse
Gennemsnitlige afregningspriser for 2018
De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

Gennemsnitlige afregningspriser for 2018

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt.

Fortsæt med at læse

Tobis er ubestridt Danmarks vigtigste proteinfisk

Den lille industrifisk, som har så stor samfundsøkonomisk betydning og effekt, at selv en mindre reduktion i kvoten, umiddelbart kan aflæses på driftsresultatet i de større danske fiskerihavne, hos både fiskere, forarbejdningsindustrien og de fiskerelaterede serviceerhverv samt havnene selv, har de sidste dage været midtpunkt i en større international konference i København.

Fortsæt med at læse

NaturErhvervstyrelsen sylter klagesager

Business Consult International medvirkede ved ansøgning om støtte til 2 kystfiskerprojekter under puljen »Afsætningsfremme 2015«. De blev af NaturErhvervstyrelsen erklæret støtteberettigede, men modtog ikke støtte, da de begrænsede midler tilfaldt projekter med højere prioritering.

Fortsæt med at læse