NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Navneændringen sker for at undgå navnelighed med andre styrelser og for at få mest mulig klarhed om styrelsens kerneopgaver og brugere. Det er netop vilkårene for landbrugs- og fiskerierhvervene, der er styrelsens primære fokus – både i et udviklings- og eksportperspektiv.

Der sker en række mindre opgaveflyt, bl.a. overføres betjeningen af bestyrelse og programudvikling vedr. GUDP til Miljøstyrelsen.

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Ministeriets seks institutioner vil fremover blive samlet i fire styrelser – med større fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne. Enkelte opgaver bliver flyttet til en anden styrelse, og NaturErhvervstyrelsen får et nyt og mere retvisende navn.

Fra den 1. februar 2017 vil en ny organisation træde i kraft i Miljø- og Fødevareministeriet. En organisering, der skal give bedre forudsætninger for at integrere og samtænke natur, miljø, erhverv og vækst, og som vil kunne hjælpe med, at opgaverne bliver løst mere effektivt.

De fire styrelser i ministeriet vil fremover bestå af:

  • NaturErhvervstyrelsen, der skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
  • En ny Miljøstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
  • En ny Naturstyrelse, der er en sammenlægning af den gamle Naturstyrelse og Kystdirektoratet.
  • Fødevarestyrelsen, der ikke bliver direkte berørt af organisationsforandringen.

Læs om den nye organisering på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her