NaturErhvervstyrelsen sylter klagesager

NaturErhvervstyrelsen sylter klagesager

Business Consult International medvirkede ved ansøgning om støtte til 2 kystfiskerprojekter under puljen »Afsætningsfremme 2015«. De blev af NaturErhvervstyrelsen erklæret støtteberettigede, men modtog ikke støtte, da de begrænsede midler tilfaldt projekter med højere prioritering.

Begge ansøgere har i begyndelsen af maj 2016 klaget over afgørelsen.

Klagerne ligger i første omgang til behandling hos NaturErhvervstyrelsen, der forventes at behandle sagen i 1. halvår 2017. Hvis en klage her afvises, vil den blive sendt til den egentlige klagebehandling hos Fødevareministeriets Klagecenter, hvor klagetiden pt. er ca. 9 måneder!

Der kan altså forventes en endelig afgørelse i første halvår 2018, mere end 2 år efter de oprindelige ansøgninger om projektstøtte blev fremsendt.

I brev til Kurt Krogsgaard udtaler fødevareminister Esben Lunde Larsen, at, »ét projekt genoptages«.

Der er derfor tilsyneladende allerede taget stilling til klagerne i NaturErhvervstyrelsen, så hvorfor videreekspederes styrelsens afviste klager ikke? Det forklares i brevet med »det er vigtigt, at de (klagerne) bliver behandlet så grundigt som muligt, både når sagerne bliver gennemgået i første instans og hos klagemyndigheden for at sikre, at de endelige afgørelser er i overensstemmelse med reglerne«.

Hvad mener du?