Usikkerhed om priserne for industrifisk

Usikkerhed om priserne for industrifisk

Kunderne er skræmt af vinterens høje prisniveau for fiskemel.
Mange fiskere ser med spænding frem mod, hvad prisniveauet bliver for industrifisk, når hovedsæsonen med fangst af tobis starter 1. april. Men det er på nuværende tidspunkt ikke nemt at få et klart svar fra fiskemelsfabrikkerne.

Fiskerforum har talt med flere fiskemelsfabrikker i Danmark og i udlandet. Alle holder kortene tæt til kroppen og ingen ønsker at give et bud på, hvor høje afregningspriserne bliver.

Det synes imidlertid at stå fast, at fabrikkerne har svært ved at fastholde det høje prisniveau fra vinterperioden, hvor afregningsprisen ofte lå på 2,25 kr. eller mere pr. kg. fisk.

Vinterens rekordhøje priser synes at have rystet kunderne, der oftest er foderstofproducenter – prisen er ganske enkelt nået op på et niveau, hvor disse kunder ikke mener, der er noget tabt ved at trække bestillingerne til sidste øjeblik.

Derfor udviser de i øjeblikket en afventende holdning – stærkt medvirkende hertil er også det faktum, at Peru fra 1. april åbner for et meget stort industrifiskeri, samt at Chile netop har øget en betydelig industrifiske kvote.

Foderstof fabrikkerne ved godt, at de Sydamerikanske fabrikker p.g.a. likviditetsmangel ofte sælger på spot markedet (=omgående levering og kontant afregning). I tilfælde af, fiskeriet boomer fra start, opstår der mulighed for at købe fiskemel til helt andre priser, end det niveau, der har været gældende i den seneste periode.

Direktør Peter Jensen fra Hanstholm Fiskemelsfabrik opsummerer situationen omkring det underdrejede marked; ”Efterspørgslen matcher ikke de udsigter, der er til produktionen – og derfor afventer alle, hvilken pris markedet slås i gang på”.

Andre fiskemelsfabrikker oplyser til Fiskerforum.dk, at de har informationer om, at der fra Peru udbydes fiskemel til ca. 9,50 kr./kg, hvor den nordeuropæiske pris de seneste måneder har været ca. 1,50 kr. højere. Fiskeolieprisen er den seneste måned de facto faldet med ca. 1 kr./kg.

Afregningspriserne for tobis lå i 2008 og 2009 under 1 kr/kg. I 2010 steg prisen ifølge Fiskeridirektoratets on-line database til 1,61 kr/kg.