Ny video: Danske ingredienser løser fremtidens udfordringer

  • Post category:Nyheder

Food Nation har netop udgivet en video, der viser, hvordan den danske ingrediensbranche bidrager til den grønne omstilling. Ressourceeffektive og bæredygtige løsninger til at løfte folkesundheden efterspørges globalt for at nå FN’s verdensmål. Løsningen er gode ingredienser, og her er marine ingredienser en væsentlig bidragsyder.

Fortsæt med at læseNy video: Danske ingredienser løser fremtidens udfordringer
Read more about the article Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark
Stigende havtemperaturer er med til at presse pelagisk fisk som for eksempel tobis væk fra Nordsøen. Og det kan blive et kæmpe problem for virksomheder som TripleNine og FF Skagen

Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark

Lektor Mikael van Deurs fra DTU Aqua forklarer, at Nordsøen siden 2002 har forandret sig til et andet farvand end det, vi tidligere har kendt.

Fortsæt med at læseKlimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark