Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark
Stigende havtemperaturer er med til at presse pelagisk fisk som for eksempel tobis væk fra Nordsøen. Og det kan blive et kæmpe problem for virksomheder som TripleNine og FF Skagen

Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark

Lektor Mikael van Deurs fra DTU Aqua forklarer, at Nordsøen siden 2002 har forandret sig til et andet farvand end det, vi tidligere har kendt.

Fortsæt med at læse Klimaændringer: En voksende trussel imod pelagisk fiskeri i Danmark
MID’s direktør er ny dansk præsident for den globale organisation IFFO
Marine Ingredients Denmarks direktør, Anne Mette Bæk, er netop blevet udnævnt som ny præsident for IFFO

MID’s direktør er ny dansk præsident for den globale organisation IFFO

Anne Mette Bæk blev valgt som ny præsident på den netop overståede konference i Shanghai, med mere end 400 deltagere, og hun tiltræder posten 1. januar 2020.

Fortsæt med at læse MID’s direktør er ny dansk præsident for den globale organisation IFFO
Fiskemelsindustrien mangler fisk
En kedelig nedgang i antallet af landinger af små proteinfisk, har ramt fiskemelsproducenterne i det Nordatlantiske område. Foto: EUFishMeal

Fiskemelsindustrien mangler fisk

Deltagerne fik en mulighed for at se hele værdikæden, fra fiskemelproduktion på Havsbrún-fabrikken i Fuglafjörður og helt ind til Bakkafrosts smoltproduktion, havbure og forarbejdning, af de laks der er klar til eksport.

Fortsæt med at læse Fiskemelsindustrien mangler fisk
Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner
Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner, når danske fiskemel og -olieproducenter årligt skaber 150.000 tons afskær fra fiskeindustrien om til blandt andet fiskefoder. Foto: MID

Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner

Produktionen er til dels baseret på friskfangede fisk landet direkte til fabrikkerne. Fiskene, der anvendes til fiskemel og fiskeolie er små, olieholdige stimefisk som tobis, blåhvillling og sperling.

Fortsæt med at læse Restfisk giver klimavenlig smør på brødet i udkantskommuner
Dansk Energiminister undsiger hele Fiskemelsbranchen
EU’s reform af CO2-kvoter rammer danske Fiskemels-producenter hårdt, men trods de hårde udsigter for branchen, herunder industrifiskeriet, producenterne selv og den store følgeindustri, afviser Energiministeren Lars Chr. Lilleholt (V), at holde branchen skadesløs

Dansk Energiminister undsiger hele Fiskemelsbranchen

Marine Ingredients Denmark (MID) finder det dybt urimeligt, at beslutningen om at fjerne fiskemels- og olieproduktionen fra listen er baseret på en tilfældig statistisk opdeling, og IKKE på en fair og saglig beslutning ud fra et velovervejet bredt konkurrencehensyn.

Fortsæt med at læse Dansk Energiminister undsiger hele Fiskemelsbranchen